elektronika-a-dum-4

Co všechno v domě zvládne elektronika

Bez elektroniky se komfortní bydlení neobejde již léta a vyspělá zařízení patří již dávno k běžnému standardu bydlení. Nepřináší ale jen komfortu, ale i zabezpečení nebo úspory energie.

Elektronická zařízení nejsou jen samostatné sofistikované produkty, lze je při  provozu domu či bytu stále více propojovat a jejich činnost koordinovat. Fyzická účast člověka je pak při těchto procesech stále méně zapotřebí. Vznikl dokonce koncept inteligentních domů, kde integrace elektroniky dosáhla úrovně, jež před pár desítkami let byla vyhrazena pouze literatuře science fiction. Kromě zjednodušení ovládání přístrojů je přitom cílem racionální ekonomicko-ekologické chování. To ve výsledku znamená i výrazné úspory financí při provozu domu.

Pokud jde o technický provoz domu, elektronika umožňuje řízení úsporného provozu topení, ohřev teplé vody, osvětlení a větrání. S jejím zapojením lze ale zvýšit bezpečnost domu (čidla, kamerové systémy), ale třeba i takové činnosti, jako je regulace stínění nebo závlahy pozemku.

solar_freeimages.com

Solární panely efektivně využité například k ohřevu teplé vody.

Energie v prvním pořadí

O trendu úspor energií sedá říci, že se stal imperativem doby. Cílem využití inteligentních technologií je co nejefektivnější využívání tepla k vytápění a k ohřevu užitkové vody. To lze např. tak že budeme kombinovat v topném systému více zdrojů energie – kromě hlavního zdroje (plynový kotel nebo tepelné čerpadlo) např. solárně termické kolektory.

Řídicí jednotka systému, již tvoří zařízení podobné našemu PC, rozhoduje o tom, který zdroj tepla bude aktuálně efektivní využít. Centrální řízení systému pak pracuje jednak s ovládacími prvky, jednak s aktuálními informacemi, jako je teplota, intenzita světla apod. Řídící jednotka pracuje se soustavou čidel a ovládacích prvků. Je napojena na všechny spotřebiče a zdroje tepla a neustále vyhodnocuje a zaznamenává signály, z toho pak vychází pokyny pro regulaci podle nastaveného programu zdroje a spotřebiče.

Větrat a svítit lze inteligentně

K úspoře energie přispěje elektronické řízení i v oblasti větrání. V rámci tzv. podtlakového systému ventilace je kromě přivádění čerstvého vzduchu do obytných místností možné udržovat stabilní vlhkosti, teploty a šetřit energií. Systém tvoří malé lokální ventilátory vybavené čidly, která reagují na hodnoty vlhkosti a teploty vnitřního prostředí. Na centrální řídicí systém domu můžeme napojit i další elektronicky ovládaný systém větrání, který pracuje přímo s okny. Na nich jsou namontovány servomotory, jež mohou okna přivírat nebo otevírat podle zadaných pokynů. Zároveň pracují s vnitřními i venkovními čidly, takže je možné například naprogramovat dočasný průvan otevřením protilehlých oken v horkém období, anebo automatické zavření oken, pokud začne pršet.

Při hledání možných úspor se lze zaměřit i na osvětlení. I v tomto směru přináší využití centrálně řízeného systému výsledky, ale i zvýšit komfort a estetiku bydlení. Inteligentně lze např. dohlížet na vypínání zbytečných světel v aktuálně nevyužívaných prostorech, jako je třeba sklep nebo šatna. Elektronické ovládání svítidel také může přispívat lepší hygieně – osvětlení obytných místností lze programovat tak, že se světlo zesiluje postupně s venkovním stmíváním.

Inteligentní centrum řízení domu může také s pomocí osvětlení přispět k bezpečnosti domu během delší nepřítomnosti obyvatel. Jde o tzv. simulovanou přítomnost, kdy se automaticky v určitých časech rozsvěcuje v domě světlo a vytváří se dojem, že obýván.

Elektronický hlídač

Velkým polem působnosti elektronických systémů je zabezpečení domu. Centrální jednotka k tomu má k dispozici detektory nejrůznějších typů. Infračervené stropní detektory monitorují jakýkoli nežádoucí pohyb v místnostech a elektronika zajistí jeho ohlášení majiteli nebo rovnou centrále bezpečnostní služby. Falešným poplachům zabrání kombinace infračerveného s mikrovlnným detektorem – informace o „vetřelci“ je relevantní, jen pokud pohyb hlásí oba detektory.

kamera_nipitphand_freedigitalphotos.net

Kamerové systémy pro váš klidný spánek.

Ještě dokonalejším prostředkem jsou kamerové systémy, které zajistí stálou kontrolu vnitřních i vnějších prostorů.  Centrální jednotka se získanými obrazovými informacemi dokáže efektivně pracovat – lze tak sledovat situaci na dálku např. přes internet, systém může ale také pořizovat a ukládat záznamy.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist