rodinny-dum-4

Nízkoenergetický, pasivní – rekuperace, tepelné čerpadlo… Aneb kdo se v tom má vyznat

Podle plánů Evropské unie budou muset od roku 2020 všechny nově postavené domy na našem území splňovat podmínku téměř nulové spotřeby energie. Na vytápění a i z tohoto důvodu budou stále častější slova jako nízkoenergetický, pasivní, nulový, rekuperace… Tato na první pohled záhadně znějící slova za sebou ovšem neskrývají žádné tajemství.

Nízkoenergetický, pasivní a nulový dům

Mnoho lidí si myslí, že standardní, nízkoenergetický a pasivní dům se od sebe liší jako osobní a nákladní vůz. Pravda je taková, že jediný rozdíl v těchto domech je ve spotřebě energie na vytápění. Normy nám říkají, že nízkoenergetický dům má spotřebu energie do 50 kWh, pasivní do 15 kWh a dům, kde je nulová spotřeba energie 0 kWh na vytápění jednoho metru čtverečního podlahové plochy za rok. Každý si jednoduše může spočítat tento parametr. Pokud vlastníte dům o 100 metrech čtverečních s roční spotřebou 5000 kWh na vytápění, vlastníte nízkoenergetický dům (5000:100=50 kWh na metr čtvereční a rok). Úvodní věta byla možná z části pravdivá u nulových domů, které jsou v dnešní době spíše v experimentální fázi, ale do budoucna lze předpokládat, že se nově stavěné domy budou stále častěji přibližovat magické nule.

Rozdíl mezi pasivním, nízkoenergetickým a nulovým domem spočívá ve spotřebě energie nutné na vytápění.

Rozdíl mezi pasivním, nízkoenergetickým a nulovým domem spočívá ve spotřebě energie nutné na vytápění.

Rekuperace tepla, tepelné čerpadlo

Pokud se každý z nás zamyslí, nad tak obyčejným úkonem jako je vyvětrání místnosti, dojde k poznání, že se jedná o značně neúsporný proces, zvláště teď v zimě. Při každém větrání necháme z domu uniknout sice vydýchaný, ale i ohřátý vzduch, jehož místo nahradí vzduch čerstvý, ale i bohužel studený, který musíme následně ohřát a tak pořád dokola.

První, co většinu lidí napadne, je omezit přes zimu větrání, nebo nevětrat vůbec. Přece se v místnosti neudusím! Takovéto přemýšlení může mít ovšem fatální následky. První důsledek, kterého si v takovém případě všimneme, bude kondenzace vodní páry na okenních tabulích. Tato situace běžně nastávala v domácnostech, kde byla vyměněna stará dřevěná netěsná okna za nová dostatečně těsná plastová okna. Ta už ale neumožňovala takovou infiltraci vzduchu. V takových místnostech je vlivem vysoké vlhkosti obrovské riziko růstu plísní. K těm ve většině případů dochází v nejstudenějším místě konstrukce, které bývá v koutech u obvodových zdí.

Nebezpečí v podobě vlhkosti

Zvýšená vlhkost ovšem není jediným nebezpečím nedostatečného větrání. Daleko závažnější je koncentrace CO2, kterou není možné zaznamenat lidskými smysly. Můžeme  pouze sledovat její následky, mezi první patří bolest hlavy, celková únava, malátnost a v nejhorším případě i trvalé poškozování organizmu. Jak je tato problematika závažná dokládá skutečnost, že v klasické ložnici s novými plastovými okny dochází každý den k ránu k situaci, kdy se koncentrace CO2 dostává nad doporučenou hodnotu.

Řešením této situace může být jak pravidelné větrání, tak i rekuperace

  • Rekuperace tepla je součástí zařízení, které se automatický stará o větrání obytných místností. Udržuje tak vlhkost na normálních hodnotách, a hlavně je nám rekuperace tepla schopna uspořit část nákladů za vytápění. Část tepla, které obsahuje vzduch vypouštění do exteriéru je schopna předat vzduchu čerstvému, který vstupuje do místnosti.
  • Tepelné čerpadlo lze považovat za budoucnost vytápěcí techniky v případě, že nedojde k razantnímu snížení ceny ostatních paliv, jako je plyn, elektřina a dřevo. Jeho funkce není tak složitá jak by se na první pohled mohlo zdát. Funkce tepleného čerpadla je obdobná jako funkce ledničky. Do ledničky jednoduše vložíme potravinu a ta ji zchladí, neboli odebere ji energii, teplo. Důkaz, že tomu tak opravdu je, jsou chladící žebra na zadní straně každé ledničky. Ta odvedené teplo potravin předávají vzduchu v místnosti. Naproti tomu, teplené čerpadlo neochlazuje potraviny, ale např. venkovní vzduch o několik stupňů. Rozdíl mezi ledničkou je ten, že tepelné čerpadlo využívá energii, o kterou daný vzduch ochladilo k ohřevu vody v topné soustavě (pro radiátory).

 Závěrem

Mnoho lidí si stále ještě myslí, že stavba úsporného domu spočívá pouze ve volbě dostatečně tlusté teplené izolace a kvalitních oknech. Pravda je taková, že tak tomu bohužel ani zdaleka není. Do hry vstupuje daleko více faktorů, ať už se jedná o kvalitní technické vybavení, jak bylo popsáno výše až po takové detaily, jako je volba správného pozemku, který nám zajistí v kritických obdobích dostatečné solární zisky. Dále svoji roli hraje i tvar domu a jeho uspořádání a zčásti i stavební materiál domu.

Investice do rodinného domu patří v životě mnoha lidí k těm největším. Pravdou ovšem taky je, že investice do nemovitostí patří k jedněm k nejbezpečnější. Jejich hodnota ve většině případů roste, na rozdíl od koupě automobilu a dalších výrobků. A pokud se jedná o nízkonákladovou nemovitost, její hodnota bude i v budoucnu vysoká.

Více informací o nízkoenergetických domech se můžete dozvědět na http://envisto.cz/nizkoenergeticke-domy

 
There are 2 comments

Add yours
  1. Robotka

    Tepelné čerpadlo je při dnešní výstavbě nových domů jeden z nejpoužívanějších zdrojů tepla. Syn vloni dostavěl nízkoenergetický dům v nové zástavbě na kraji města a topí tepelným čerpadlem vzduch-voda, stejně jako všichni jeho sousedi. Má přízemní domek 5+1, topení do podlahy v kombinaci s teplovodními podlahovými konvektory Koraflex. Je u nich vždy krásně teplo, konvektory s ventilátorem rychle místnost ohřejí a ohřátá podlahovka pak teplo dlouho sálá.

  2. Jaroslav

    Ona dnes již exxistují zařízení komplet TČ a VZT a dohromady i jako klimatizace v jedné skříni a s AKU dohromady jako KOMPLET zajistí větrání s rekuperací, chlazení a ohřev vzduchu a klimatizaci s dvouteplotní zónovou regulací s tepelným čerpadlem pro ohřev vody pro vytápění i pro domácnost v jedné skříni a s AKU pro teplou vodu i případný dohřev s automatickou regulací a dálkovým ovládáním


Post a new comment

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist