technologie-v-pasivnim-dome-5

Pasivní dům potřebuje vyspělé technologie

Povědomí o nutnosti šetřit energiemi při provozu domů je v současnosti známé nejen kvůli trendu růstu cen, ale i v obecných ekologických souvislostech – je totiž jasné, že plýtvat nelze donekonečna. Řešením jsou pasivní a nízkoenergetické domy.

Snížit v rodinném spotřebu energie o padesát a více procent bylo ještě před několika  desetiletími nesplnitelným snem mnoha majitelů. Dnes je naštěstí k dispozici řada technologií, stavebních systémů i drobnějších „vychytávek“, které to umožňují. Jde jak o to, aby dům co nejméně plýtval, tak o co nejefektivnější cesty získávání energie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERARekuperace je pro úspory nezbytná

Jedním z největších zdrojů plýtvání energií v domě je  větrání – může jít až o polovinu všech tepelných ztrát. Velmi účinným řešením tohoto problému je řízené větrání se zpětným získáváním tepla – s jeho rekuperací a moderní pasivní dům se bez něj neobejde.

Kompaktní jednotka rekuperačního zařízení stejně jako běžné systémy řízeného větrání zajišťuje přísun požadovaného množství čerstvého vzduchu, filtruje jej a dokonce jej dokáže podle potřeby ohřát. Současně z domu odvádí znečištěný vzduch, ale hlavně – v chladných obdobích jeho teplo odevzdává přiváděnému venkovnímu vzduchu.

Kolik se ušetří

Míra úspory je u moderních zařízení vysoká – větrací jednotka s rekuperací snižuje tepelné ztráty o osmdesát a více procent. To pak může znamenat až 50 % nákladů vynaložených na topení. Základní rekuperační jednotka se skládá z deskového nebo rotačního výměníku tepla, ventilátorů, filtru a ovládání. Rekuperační systémy lze rozdělit podle typu na lokální a centralizované. Lokální jednotky se instalují samostatně do jednotlivých místností na jejich vnější stěny, centrální jednotka je pomyslným srdcem systému řízeného větrání v domě a má místo v technologické místnosti domu. Předávání tepla zajišťuje výměník, případné přitápění zase elektrická spirála umístěná ve větracím systému.

technologie-v-pasivnim-dome-3Slunce pomůže s topením

Kromě účinného bránění únikům energie z pasivního domu je také třeba zajistit účinný zdroj energie pro topení a ohřev užitkové vody. Většina úsporných staveb proto pracuje se zisky sluneční energie. Používají se zejména zařízení,jež dokáží účinně solární zisky předat do topného systému a které přitom pracují s tzv. solárně termickými panely (nemají nic společného s fotovoltaikou, která mění sluneční paprsky na elektřinu).

Solárně termický kolektor prostřednictvím teplonosné látky předává teplo do rozvodné potrubní sítě a množství energie, které je možné získat, závisí na klimatických podmínkách, geografické poloze místa, správném umístění kolektorů a na technickém řešení  celého solárního zařízení.

technologie-v-pasivnim-dome-4Doplňkový zdroj – tepelné čerpadlo

Solární systémy efektivně pracují s dodatkovým zdrojem tepla, kterým může být tepelné čerpadlo (viz níže), které zabezpečí potřebnou energii v období snížené intenzity slunečního záření. Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie – odnímají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu či země),převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují toto teplo účelně využít pro vytápění a ohřev vody. Kolektory jsou vhodné zejména pro nízkoteplotní systémy topení, tedy pro podlahové nebo stěnové topení.

Na současném trhu je v nabídce firem řada velmi účinných tepelných čerpadel, je ale třeba vybrat takový systém, který vyhoví podmínkám dané stavby. Výběru tepelného čerpadla  je proto nutné věnovat náležitou pozornost a tento krok se neobejde bez odborné rady.

technologie-v-pasivnim-dome-2Pomáhá i fotovoltaika

K technologiím, jež zvyšují úspory při provozu pasivního domu patří fotovoltaika, tedy výroba elektrické energie ze slunečního záření. Fotovoltaické panely mění sluneční záření na elektřinu přímo a mnohé pasivní a nízkoenergetické domy právě díky této technologii zlepšují svou energetickou bilanci. Fotovoltaické panely musí konstrukčně navazovat na ostatní konstrukční prvky domu – tedy na střechu, obvodový plášť nebo fasádu a celý systém musí mít propojení s technickým zařízením budovy.

Pokud jde o typ panelů, lze využít solární panely s monokrystalickými články, jejichž krystaly jsou větší než 10 cm a vyrábí se na bázi chemického procesu tažením roztaveného křemíku, účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 13 až 17 %.

Základem  polykrystalických článků je stejně jako u monokrystalických panelů křemíková podložka, články se ale skládají z většího počtu menších polykrystalů a mají účinnost 14 až 15 % a jejich výroba je v porovnání s monokrystalickými panely mnohem jednodušší, tedy i levnější a rychlejší.

Dalším typem jsou amorfní fotovoltaické články, které mají nižší účinnost (kolem 4 %) a v porovnání s předchozími typy je potřebná plocha pro dosažení stejného výkonu zhruba 2,5 krát větší. Celoroční výnos je ovšem o 10 % vyšší a amorfní články patří k nejlevnějším, hodí se hlavně tam, kde se pro jejich umístění naskýtá dostatek prostoru.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist