dotace na bydlení

Dotace na bydlení pro více žadatelů a s jednodušší administrativou

Dotace na bydlení Nová zelená úsporám s sebou na podzim 2023 přináší nejednu novinku. Oblíbený dotační program poskytne v příštích letech žadatelům dalších 55 miliard na snižování energetické náročnosti budov. Podmínky budou obdobné jako v minulých letech, několik věcí se ale od září mění – jak pro majitele domů, tak družstva a společenství vlastníků. V článku se dozvíte, o co konkrétně se jedná.

Dotace na bydlení pro SVJ a družstva

Jednou z významných změn platných od září 2023 je rozšíření možnosti čerpání podpory NZÚ Light (dotace až 150 tisíc korun pro nízkopříjmové vlastníky rodinných domů) i na uživatele bytů v bytových domech. Ti budou také mít za předpokladu splnění podmínky nízkopříjmovosti možnost v okamžiku, kdy jejich družstvo či společenství realizuje komplexní opravu domu, získat tuto dodatečnou dotaci, která by jim měla usnadnit financování plánovaných oprav. To je velmi vítaná změna. V praxi se setkáváme se situacemi, kdy někteří uživatelé bytů, v obavách z možného navýšení nákladů souvisejících se splácením jejich podílu na opravách, nepodpořili přijetí potřebného většinového rozhodnutí a plánované opravy či modernizace domu zablokovali. Takto upravená dotace na bydlení a možnost získání dodatečné podpory NZÚ Light může v mnoha případech pomoci změnit stanovisko nízkopřijmových uživatelů bytů.

nová zelená light

Dotace Nová zelená Light umožní získat dotaci na bydlení i na rekonstrukci starších domů a rekreačních objektů.

Opatření by tak mělo zamezit vysokému zvýšení poplatku do fondu oprav, který může v některých případech činit až existenční potíže. Dalším již platným zvýhodněním pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z dalších vybraných obcí (seznam je k dispozici na webu novazelenausporam.cz) je dotační bonus ve výši 10 % z celkové výše dotace. Stejná pravidla budou platit i pro byty ve vlastnictví obcí. Ty, stejně jako ostatní vlastníci z veřejného sektoru, budou moci čerpat dotaci až ve výši 70 % vynaložených nákladů.

Samotné portfolio dotací u bytových domů pak zůstává téměř beze změn. Novinkou je ovšem možnost dotace na výměnu starých plynových kotlů.

A co rodinné domy?

Ani rodinné domy nezůstávají pozadu. Mezi novinky u nich patří podpora výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo nebo navýšení dotací na zateplení až do výše 950 tisíc při komplexním zateplení. Nově ale budou dotace omezené v případě novostaveb – využít je bude možné pouze na domy, které budou splňovat podmínky nejvyššího pasivního energetického standardu a s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energií. Na druhou stranu se tato dotace navýšila na 530 tisíc korun. Vedle příspěvků na novostavby lze využít též dotaci na fotovoltaické systémy, tam ale záleží, jestli jsou součástí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Pokud ano, nelze žádat o samostatnou dotaci na instalaci fotovoltaiky, neboť již je zahrnuta v podmínkách na výstavbu.

Podpora fotovoltaiky

Podpora fotovoltaiky zůstává – pokračuje v podobné výši a za obdobných podmínek. U podporovaných fotovoltaických elektráren je nyní rozdělena podpora na instalaci FVE a akumulačního systému. Nově jsou podporovány FVE od výkonu 2 kWp, maximálně podporovaný instalovaný výkon je 10 kWp.

dotace na bydlení

Podpora fotovoltaiky i zjednodušení administrativy, i to je dotační program na bydlení Nová zelená úsporám a Nová zelená Light.

Zjednodušení administrativy

Výhodou nové výzvy je jednodušší administrace. K žádosti už totiž nebude nutné dokládat faktury ani účtenky. Ty si žadatel pouze uschová pro případnou kontrolu. To neplatí pouze u dotací na solární elektrárny, ale všech žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám. Navíc u většiny žádostí nebude nutné předkládat ani projektovou dokumentaci.

Nadále budou pokračovat dotace v režimu kombinace dotací, kdy je možné v jedné žádosti požádat o dotaci na více opatření. Pokud tedy žadatel nebude v rámci žádosti o výměnu kotle splňovat podmínky zateplení, může využít žádosti s kombinovanou podporou a požádat nejen o dotaci na nový kotel, ale i zateplení domu. Za kombinaci opatření získává žadatel bonus ve výši 10 000 Kč za každé kombinované opatření. Obdobně jako v případě bytových domů platí ve vybraných obcích a regionech zvýhodněný bonus 10 % z celkové výše podpory. Navíc je ještě možné získat bonus za environmentálně šetrné řešení ve výši až 30 000 Kč.

Nová zelená light a Oprav dům po babičce

Součástí programu zůstává podpora pro nízkopříjmové domácnosti – Nová zelená light. Naopak úplnou novinkou je nový dotační program Oprav dům po babičce, jehož cílem je urychlit renovaci starších domů. Program je určen pro vlastníky domů či staveb určených k rekreaci, které díky renovaci splní podmínky zateplení. Výhodou programu je i to, že pokud není dům vhodný k rekonstrukci, lze jej zbourat a na místě postavit dům nový. Ostatně, jak je známo, novostavba přijde v řadě případů levněji než rekonstrukce. Specifikem této dotace je navíc možnost čerpání finančních prostředků předem.

Dešťovka

V rámci další etapy programu Nová zelená úsporám přichází i nová verze dotačního programu Dešťovka – na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v rodinných domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody pro dům, například na WC.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist