okno (2)

Plastová okna

V současné době stoupající ceny energií nutí stavebníky a majitele obytných domů a objektů s vytápěním k technickým opatřením snižujícím spotřebu energie především na vytápění objektů. Z výsledků měření vyplývá, že prostup tepla z budovy je největší u okenních a dveřních otvorů.

Je prokázáno, že podíl tepelných ztrát těmito výrobky především ve starší zástavbě činí na celkové bilanci objektu cca 30-40 %…

Životnost plastového okna

Dnes již není pochyb o tom, že životnost plastového okna je větší než padesát let při zachování všech jeho parametrů včetně funkčnosti a stálosti barvy jeho povrchu. Při průzkumu, který byl vykonán v šesti největších zemích Evropy bylo zjištěno, že výrobci oken již byli konfrontováni s výměnou starých plastových oken. Důležité však je, že důvod jejich náhrady nebyl v jejich opotřebování, ale v požadavku nahradit zastaralé typy. Ty již nesplňovaly tepelně a zvukově izolační požadavky, případně požadavky na design nebo kování. Zajímavé je, že přes 7 % těchto oken bylo následně uplatněno v budovách s menšími nároky na zmíněné vlastnosti nebo v kapitálově slabších zemích na východě Evropy.

okno3Údržba plastového okna

Hladký povrch plastového okna se prakticky nemění ani strukturou, ani barevností. Jeho údržba spočívá jenom v občasném omytí ulpělých nečistot běžným saponátem. Zhruba jednou ročně se doporučuje promazat pohyblivé části kování lehkým olejem a zkontrolovat dotažení jeho upevňovacích šroubů, případně odstranit nečistoty z odvodňovacích otvorů rámu. Při mechanickém poškození povrchu jsou k dispozici opravné prostředky, a to i pro barevné profily. Jednoduchá je i výměna izolačního dvojskla.

Clean efekt

Některé okenní profily mají speciální povrchovou úpravu se silně hydrofobními vlastnostmi. Dešťová voda strhává nečistoty s povrchu rámu, a protože není schopna se na něm udržet ve formě kapek, zůstává povrch rámu i po zaschnutí čistý. Tento efekt lze dosáhnout i u nové generace skel. Můžeme tak hovořit o samočistících oknech jako celku.

okno4Systémy větrání

Všechna moderní okna se vyznačují vysokou těsností, která je důležitá pro dosažení nízkých tepelných ztrát i pro účinné tlumení venkovního hluku. Protože je nutné odvádět vlhkost, vznikající v místnostech činností (i pouhou přítomností) obyvatel, jsou plastová okna opatřována různými větracími systémy. Existují různá technická řešení, která jsou neustále zlepšována tak, aby i bezobslužné systémy zabezpečovaly dostatečnou výměnu vzduchu. A to bez zbytečných tepelných ztrát a s co nejmenší závislostí na tlakových poměrech (vítr). Každá solidní firma musí sama nabídnou zákazníkovi vhodné řešení. Přesto je doporučováno alespoň jednou denně vyměnit vzduch v místnosti rychlým vyvětráním otevřeným oknem. Zvláště tehdy, dochází-li ke zvýšenému či nárazovému odpařování vody (např. při vaření).

Rosení

Schopnost vzduchu poutat vodní páru je silně závislá na jeho teplotě, přičemž se stoupající teplotou roste. Je-li v místnosti větší množství vodní páry, může být u vzduchu, ochlazeného na vnitřní straně izolačního skla nebo okenního rámu překročena hranice této schopnosti a příslušná část okna se orosí. Trvá-li tento stav delší dobu, může následovat vznik plísně. Obranou tomuto nepříjemnému jevu je již zmíněné větrání a zamezení ochlazování vzduchu na skle použitím kvalitního zasklení s nízkým součinitelem prostupu tepla. V tomto případě může dojít k orosení skla jen ve výjimečných případech s krátkou dobou trvání, nedostatečnou ke vzniku plísní.

Ještě jednou rosení

Příčinou orosení vnitřní strany okenního rámu může být i špatná montáž okna. To je dáno jeho nevhodným umístěním k vnější straně obvodové zdi bez předchozího zateplení ostění. Rám okna je pak nadměrně ochlazován únikem tepla přes nedostatečnou tloušťku zdiva za vzniku vodního kondenzátu.

Montáž plastového okna

Doporučuje se zabezpečit montáž oken jejich výrobcem. Při montáži je nutné dodržovat důležité zásady, přímo ovlivňující funkčnost a životnost plastového okna. Lze tak předejít nesrovnalostem při případné reklamaci. Dobře namontované okno nesmí být především nadměrně zatěžováno dilatačními jevy a musí být upevněno tak, aby se zabezpečilo bezproblémové přenášení sil, působících na okno (vítr, manipulace s oknem) na vlastní stavbu. Toho se dosahuje správným umístěním a počtem kotevních prvků a předepsanou šířkou spáry. Vyplnění spáry se pak musí řídit řadou pravidel, jejichž dodržení je nezbytné pro kvalitní tepelnou a zvukovou izolaci, těsnost proti vodě i zamezení vzniku kondenzátu. Účelem této kapitoly však není podat vyčerpávající výčet jednotlivých problémů a jejich řešení, ale upozornit na známou pravdu, že jen dobře namontované okno může být dobrým oknem. Přitom ne každý, kdo nabízí jejich montáž, musí automaticky znát, případně dodržovat všechny zásady, nutné pro jejich bezchybnou funkci.

Plastové okno a bezpečnost

Protože rám plastového okna je vyztužen kovovými profily (nemusí to však být vždy u oken malých rozměrů), se kterými je přímo spojeno i kování, bývá nejslabším článkem z hlediska zabezpečení domu jeho skleněná výplň. I ta však může splňovat vysoký stupeň bezpečnosti, je-li izolační dvojsklo osazeno sklem tvrzeným, jehož vysoká pevnost je docílena speciálním postupem tepelného zpracování. Jiným řešením může být opatření skla bezpečnostní fólií, kterých je podle stupně odolnosti několik typů a které uznávají i pojišťovny jako mechanické zabezpečení objektu. Malá, většinou sklepní okna lze účinně ochránit instalací mříží.

 
There is 1 comment

Add yours
 1. Jirka

  Fajn článek, ale bohužel pro zákazníka je složité vybrat kvalitní okna, kvůli netransparentnímu prostředí na trhu s okny. Pokud chcete kvalitní okna za své peníze a nebýt ošizeni doporučuji toto:

  Požadujte plastový profil třídy „A“, jde nejtlustší profil a obsahuje nejvíce plastového materiálu

  Požadujte prvoplast, který lépe drží ve svárech

  Požadujte znát původ oken, na trhu je mnoho překupníků s okny, které kvalita nezajímá, jen prodej a v případě problému budou přehazovat problémy na výrobce

  Hlavně požadujte, aby jste měly tyto informace zapsány v kupní smlouvě, jedině tak budete v právu a solidní prodejce s tím nebude mít problém.


Post a new comment

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist