pasivni dum 2

Pasivní domy

Jak si představit pasivní dům? Vymyslete si ty největší nároky na pohodu bydlení – příjemnou teplotu v zimě i v létě, žádné teplotní rozdíly mezi stěnami a ovzduším, stálý pocit čerstvého vzduchu, ale žádný průvan. K tomu na stole kupu peněz za ušetřený otop v zimě a za nepotřebné ochlazování v létě.

A teď se štípněte – není to sen, takový život umožňují „vylepšené“ nízkoenergetické domy – pasivní domy. Pasivní dům postavíte takřka za stejné peníze jako energeticky plýtvavou běžnou novostavbu…

Pasivní dům uspoří až 90% energie

Pasivní domy jsou budovy zajišťující příjemné vnitřní prostředí v létě i v zimě bez použití klasického vytápěcího systému. Oproti stávajícím budovám, které jsou spíše tepelnými zářiči, spotřebují o 85-90 % méně energie. Oproti novostavbám splňujícím současné národní normy a předpisy uspoří pasivní domy až tři čtvrtiny. V současnosti se pasivní domy vyvíjí  nejrychleji v Německu a Rakousku.

pasivní dům

Pasivní dům to je kvalita a tepelná pohoda

V době vzrůstajících nároků na kvalitu bydlení je především velmi důležitá pohoda prostředí. „Konečně mám teplé nohy“ pochvalují si lidé vlastnící pasivní dům, protože vysoký stupeň zateplení s sebou přináší výtečnou tepelnou pohodu. Větrací systém neustále zajišťuje čistý čerstvý vzduch v celém domě, aniž by vznikal průvan. Pasivní domy díky vzduchotěsné obálce budovy bez tepelných mostů a díky neustálému větrání zůstávají suché a bez porušené konstrukce. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti.

Termín pasivní dům či pasivní domy se používá pro označení určitého standardu řešení budovy. Tohoto standardu lze dosáhnout použitím kombinace různých technologií, návrhů a materiálů. V podstatě lze mluvit o upřesnění a zdokonalení standardu nízkoenergetického domu. Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to externí zisky ze slunečního záření procházející okny a zisky interní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Pasivní domy mají velmi kvalitní tepelné izolace a díky tomu zisky „neutíkají ven“ a většinou postačí k zajištění vnitřní teploty po vytápěcí sezónu.

Infiltrací a větráním okny uniká nekontrolovatelné a dosti značné množství tepla. Proto od tohoto řešení mnozí obyvatelé a uživatelé budov částečně ustupují – utěsňují okna a méně větrají, bez zajištění jiného zdroje čerstvého vzduchu. Toto chování s sebou nese řadu problémů, např. vznik plísní, zvyšování koncentrace škodlivých látek apod.

pasivní důmPasivní dům a jeho principy

Základním principem konceptu pasivního domu je optimalizace základních prvků, jako jsou tvar budovy, orientace vzhledem ke světovým stranám, obvodové stěny, výplně otvorů, ventilační systém. Optimalizací těchto prvků lze dosáhnout stavu, kdy pasivní domy nepotřebují konvenční vytápěcí systém.

Druhým principem je minimalizace tepelných ztrát. Ztráty prostupem lze redukovat kvalitnější izolaci obvodových stěn a výplní otvorů, ztráty ventilací pomocí vzduchotěsného uzavření budovy. Pasivní dům následně využívá tepelných zisků ze slunečního záření procházejícího okny a zisků interních – emise tepla lidmi a spotřebiči.

Pasivní domy a větrání

Čerstvý vzduch má zásadní vliv na kvalitu vnitřního prostředí. Pro pasivní dům je přirozené větrání v zimním období nevhodné kvůli značným a nekontrolovatelným tepelným ztrátám. K distribuci čerstvého vzduchu a tepla se použije nucené větrání s instalovanou jednotkou pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu (rekuperací) a instalovaným přídavným zařízením pro dohřev čerstvého vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Pasivní dům vystačí s příkonem 200W na vytopení místnosti o ploše 20 m2, tedy s příkonem odpovídajícím dvěma stowattovým žárovkám.

V Rakousku a Německu mají pasivní domy výrazný podíl na počtu novostaveb. Každým rokem se počet pasivních domů zdvojnásobuje. Naproti tomu se pasivní domy v ČR stavět teprve začínají. V době vzrůstající poptávky po kvalitním bydlení se odborné veřejnosti nabízí příležitost naskočit do již rozjetého vlaku, využít zahraničních zkušeností a znalostí a vyvarovat se tak dřívějších omylů a slepých cest.

Zdroj: Pasivní dům – základní principy
There is 1 comment

Add yours
  1. Karel

    Za těch pět let, co v nízkoenergetickém domě bydlíme, jsme zaznamenali opravdu razantní úspory na energiích. Pokud někdo přemýšlí o výstavbě, neváhejte.. stavěli jsme s firmou ddnk.cz a mohu jen doporučit.


Post a new comment

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist