kk

Pasivní domy nově i z betonu

Pasivní domy často narážejí na problém, jak kombinovat nutnost velmi kvalitně izolovaných stěn s požadavkem na architektonicky hodnotné řešení. Masivní izolace totiž zpravidla znamenají praktické i estetické potíže. Pasivní dům lze však stavět i z betonu. Přečtěte si o tomto řešení více.

Pasivní dům z betonu je stavěn s menšími náklady a navíc je celkově úspornější.

Pasivní dům z betonu je stavěn s menšími náklady a navíc je celkově úspornější.

Pro pasivní domy je nejvýhodnější takový obvodový plášť, který dokáže zajistit dostatečnou tepelně izolační funkci při co nejmenší celkové tloušťce obvodové stěny. Vedle možnosti většího „rozletu“ pro architekta, který je nutností silné vnější izolace omezován, jde i o nezanedbatelnou úsporu obytné plochy.

Tenká stěna ušetří

Snaha stavět co nejtenčí stěny při zachování maximálních tepelně izolační schopnosti vedla výrobce zdicích materiálů k různým vylepšením – na trhu jsou např. pálené cihly s tzv. integrovanou izolací. To znamená, že v dutinách cihel je umístěn izolant v podobě polystyrenu nebo minerální vaty a není tak třeba masivní vnější izolace. Každý ušetřený metr čtvereční užitné plochy totiž znamená podle dnešních cen na trhu nemovitostí pro investora úsporu přibližně 25 000 Kč. Tenčí stěny přitom mohou přinést překvapivé výsledky – pokud se síla vnějšího pláště stavby zmenší o pouhých deset centimetrů, znamená to např. pro dům o půdorysu 10 x 10 metrů tři čtvereční metry obytné plochy navíc.

Dům z betonu

Do trendu snižování tloušťky konstrukcí zapadá i jedna z novinek na českém stavebním trhu pasivních domů – stavění z betonu. Při porovnání se zatepleným zdivem z keramických tvárnic tloušťky nad 30 cm, se v případě betonu lze dostat k výraznému rozdílu desítek až  stovek tisíc korun. Ty investor při volbě konstrukčního může ušetřit. Snížením tloušťky konstrukcí navíc dochází k vylepšení objemového faktoru tvaru budovy, s kterým je energetická náročnost budov úzce spjata – za menší náklady lze postavit úspornější dům. 

Monolitický i prefabrikovaný beton

Z betonu  lze stavět velmi tenké konstrukce. Jejich pevnost přitom zůstává velmi vysoká, dodatečná izolace pak neznamená žádné extrémní zvětšení tloušťky vnějšího pláště stavby. Betonová stěna pro stavbu pasivního domu má přitom vyhovující hodnoty součinitele prostupu tepla (U=0,114 W/m2K).

Betonové stěny pro pasivní dům mohou být jednak z vyztuženého monolitického betonu, uplatňují se ale i prefabrikované betonové výrobky. Za optimální tloušťku nosných stěn z monolitického betonu vyztužených betonářskými sítěmi se považuje 180 mm a více. Tenčí konstrukce vyžadují dodržení zvláštních opatření, jako je zajištění větší tekutosti a zpracovatelnosti betonové směsi nebo použití samozhutnitelného betonu.

Prefabrikáty bez tepelných mostů

V realizacích pasivních domů s prefabrikovanými prvky z betonu lze použít i tenčí betonovou stěnu – 15 cm. Výhodou je rychlá výstavba a výrobní postupy přitom brání např. vzniku tepelných mostů, tvarování detailu betonové konstrukce v místě tepelného mostu, osazování a fixování polohy tepelné izolace a speciálních prvků před betonáží je prováděno ve výrobnách, kdy je prvek umístěn zpravidla na vodorovných podložkách. To zajišťuje i kvalitu povrchů na straně interiéru.

Tenká nosná stěna z betonu  umožní zmenšení celkové tloušťky obvodového pláště domu v porovnání se zděnými technologiemi a dochází tím k úsporám nejenom obytné plochy, ale i k výraznému snížení energetické náročnosti domu. Výsledné tepelné ztráty tepelných mostů nemusí být ve všech případech tak významné, aby zásadně ohrozily výslednou energetickou bilanci domu.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist