biomasa

Topení biomasou

Jak topit biomasou? Spalování biomasy, dřeva nebo jiných rostlinných produktů, může být plnohodnotnou náhradou využití fosilních paliv. Jde přitom o plně obnovitelný zdroj energie, který je šetrný k životnímu prostředí. Z hlediska produkce skleníkových plynů: nepřidává do ovzduší skleníkové plyny – spalováním biomasy se totiž uvolňuje jen tolik oxidu uhličitého, kolik jej při růstu rostlina spotřebuje.

Současná zařízení na spalování biomasy se komfortem obsluhy i účinností vyrovnají ostatní konkurenci. Biomasa se tedy jeví jako velmi perspektivní ekologický zdroj energie. Její využití má však nejen klady, ale i své limity.

Foto: FreeDigitalPhotos.net, artur84Biomasa je bezpochyby nejpřirozenějším zdrojem tepla a slouží lidstvu po tisíciletí. Při současném využití můžeme mluvit o energetickém využití několika druhů biomasy:

  • suchá biomasa –  dřevo, dřevní odpady, sláma. Lze je spalovat přímo nebo po mírném vysušení.
  • mokrá biomasa –  zejména tekuté odpady (kejda a další odpady). Nelze ji spalovat přímo,využívá se zejména v bioplynových technologiích.
  • speciální biomasa – olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Využívají se ve speciálních zařízeních.

Pro potřeby ekologického vytápění v domech rodinného typu budeme mluvit pouze o prvním typu suché biomasy, jejíž využití je nejrozšířenější.

Biomasa: pro i proti

Co nás tedy může přesvědčit při rozhodování pro biomasu jako hlavního druhu paliva. Rozhodovat bude její dostupnost. Podmínkou pro tento typ získávání energie je co nejsnadnější (a nejlevnější) doprava paliva. Z toho plyne, že topení biomasou bude optimálním řešením všude tam, kde je v blízkém okolí možnost získání vhodného paliva – tedy na venkově nebo v příměstských oblastech. Další podmínkou je možnost skladování paliva na suchém místě. Kromě toho musíme vzít na vědomí, že má biomasa nižší energetickou účinnost než plyn či uhlí, k jejímu efektivnímu využití budeme potřebovat vhodné zařízení.

Foto: freedigitalimages.comRůzné formy biomasy

Nejběžnější formou, v níž biomasu pro topení zužitkováváme je dřevo, nemusíme však zůstat pouze u něj. Můžeme spalovat dřevní štěpku a jako palivo se objevuje například i sláma, která se v lisovaných balících užívá hlavně u větších topných zařízení. V běžném provozu rodinného domu najdou asi nejlepší uplatnění pelety (dřevěné,ale i slámové) a dřevěné brikety, jejichž nabídka a dostupnost roste. Peletky díky moderním technologiím začínají konkurovat např. tradičnímu plynu i v komfortu obsluhy — moderní kotle umožňují jednorázové naskladnění peletek (na celé topné období), které se pak přikládají řízeným systémem.

Jaká zařízení se nám pro zužitkování biomasy nabízejí?

Pokud chceme topit peletami, můžeme zvolit lokální kamna s výkonem od 1 kW. Jsou vhodná jako doplněk centrálního systému vytápění, v pasivním domě ale mohou posloužit i jako hlavní zdroj tepla. Pasivní standard díky dokonalé izolaci a hospodaření s energií znamená roční spotřebu do 15 kW na metr čtvereční – a pro takový provoz není třeba velkých výkonů. Na trhu jsou navíc i kamna na pelety, která umožňují rozvod teplého vzduchu do dalších místností domu. Dražší typy umožňují díky vyspělé elektronice naprogramovat, kdy mají začít topit  a jaký má být časový průběh teploty (noční útlum a pod).

Moderní kotle pro biomasu

S biomasou si pokud jde o účinnost asi nejlépe dovedou poradit moderní kotle využívané jako součást systému ústředního topení. Trh nabízí kotle na dřevo nebo na pelety a systém lze provozovat s použitím akumulačního zásobníku. Nejnovější kotle pracují s  principem tzv. pyrolytického spalování, při kterém je využita energie všech hořlavých plynů, které při spalování dřeva vznikají. Výsledkem je vysoká účinnost i čistota provozu (méně sazí = lepší výkon).
Dostupná jsou zařízení s výkonem od 15 do 100 kW a můžeme si zvolit kotel, který umožňuje spalovat jak padesáticentimetrová polena, tak drobnou biomasu. Také komfort obsluhy konkuruje plynovým zařízením – režim topení lze nastavit například tak, že po ranním přiložení nastane proluka, kdy je hoření v kotli utlumeno a na plný výkon kotel najede až v předem určeném čase, třeba hodinu nebo dvě před plánovaným návratem obyvatel domu.

Náklady

Náklady na provoz topného zařízení na biomasu můžeme snížit, pokud do něj vložíme vlastní práci. Cenu totiž ovlivňují faktory, jako jsou náklady na dopravu, manipulaci a skladování, sušení a potřebné tvarové úpravy. Zvládneme-li aspoň některé tyto záležitosti vlastními silami, vzroste efektivita provozu.
Například při topení peletami dnes nemusí být lidé závislí na obchodní síti a dodávkách topiva zvenčí. Na českém trhu je v současnosti dostupná malá linka na výrobu pelet, která umožní běžnou domácí výrobu tohoto ekologického paliva, které patří k obnovitelným zdrojům energie. Granulační linku lze použít pro celou škálu surovin, počínaje granulací pilin ze dřeva, slámy, biomasy, všeobecně granulací potravinářských a krmivářských směsí, přes granulaci uhlí, komunálních odpadů, hnojiv, papíru apod.

Kam dál?
Topení dřevem
Topení biomasou na vzestupu
Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist