pelety-na-ruce

Topení peletami na postupu

Využití biomasy k vytápění rodinných domů v posledních letech prudce roste. V domácnostech převládá palivové dřevo a dřevní odpad, roste však podíl především dřevních pelet a briket. Je tomu tak jednak díky rozvoji technologií zejména pokud jde o spalování pelet, jednak díky dostupnosti a cenové výhodnosti tohoto typu paliva.

Pokud jde o technologie  především kotle na ekopaliva zaznamenaly prudký vývoj směrem k účinnosti procesu topení, ale i ke komfortu obsluhy. Vysoká účinnost a dokonalé systémy regulace, automatizace přikládání paliva a jeho zapalování znamenají, že automatické kotle plně konkurují moderním zařízením na plyn.

Sortiment ekopaliv je velmi bohatý:

  • kusové dřevo
  • dřevní štěpka
  • dřevěné brikety
  • pelety…

Proto se nabízí široké spektrum kotlů, které umožňují kombinaci spalování různých typů biomasy.

Automatické kotle

Nejperspektivnějším způsobem vytápění biomasou jsou v současnosti automatické kotle na dřevní pelety. Výkon kotlů pro domácnost se pohybuje mezi 10 až 30 kW a díky systému řízeného spalování je možné předem nastavit průběžný výkon kotle podle požadované teploty. Výhodou automatických kotlů je to, že jsou téměř či zcela samoobslužné. To se týká nejen automatického zapalování, ale i dopravy paliva do kotle nebo vynášení popela mimo spalovací prostory.

Automatické kotle mají i jiné přednosti, mezi které patří třeba možnost spalování ekologického paliva a nízké provozní náklady nebo paměť pro několik druhů paliv. Některé funkce kotle nemají v „základní výbavě“ a je třeba počítat s jejich dokoupením – jde například o vynášení popela nebo o lambda sondu, která měří kvalitu spalin a řídí množství přiváděného vzduchu, spalování paliva je pak efektivnější. Cenový vývoj v konkurenčním prostředí ale i tato zařízení zpřístuponil velkému počtu zájemců.

Biomasa pro nezávislost

Jednou z důležitých starostí, pokud se rozhodneme pro topení biomasou, je její dostupnost. Na rozdíl od fosilních paliv se trh s tímto materiálem teprve utváří, i tak je ale už dnes v parametru dostupnosti vhodného paliva pro automatické kotle konkurenceschopný. Dodávky pelet pro kotel lze poměrně snadno zajistit a majitel domu, kde se centrálně topí biomasou, tak nemusí mít obavy z výpadku dodávky (což u elektřiny, ale i plynu občas hrozí).

automatický-kotel-VERNER-A251_klastr

Automatické kotle na biomasu plně konkurují moderním zařízením na plyn.

Pelet je dost

V současné době je na českém trhu dostatek kvalitních dřevních pelet – české peletárny ročně produkují asi 150 tisíc tun kvalitních dřevních pelet vyrobených nejčastěji z odkorněného smrkového dřeva. Pouze třetina těchto pelet končí na českém trhu, zbytek se vyváží.

Zásobování není problém

Zavážku pelet až do zásobníku u kotle lze u dopravce objednat v pravidelných termínech – v nízkoenergetických domech ale stačí i jedenkrát za rok. Zavážka se provádí cisternou, která nafouká objednané množství pelet do zásobníku kotle, topné zařízení si pak pelety samo podává a automaticky se zapaluje i čistí. Jednou až dvakrát za sezónu je potřeba vynést popel, který je výhodné použít jako kvalitní zahradní hnojivo.

Další možností zásobování palivem je doprava patnáctikilových pytlů pelet na paletách až do sklepa rodinného domu, kam je zaveze terénní manipulátor. Zákazník si pak musí jednou za pár dnů těmito pytli naplnit zásobník u kotle. Toto řešení se používá např. tam, kde není dostatečný prostor pro celosezónní sklad pelet. Velikost celosezónního skladu je podobná jako v případě skladu na uhlí.

Kam dál?
Komín funkčnost a bezpečí
Topení v krbu na dřevo nebo na plyn
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist