pasivni-dum-2

Otazníky nad pasivními domy

Nízkoenergetické a pasivní domy jsou u nás stále častějším řešením nového bydlení. Následujeme v tom naše západní sousedy, kde je šetrné stavitelství již desítky let běžné. A začínáme si uvědomovat i případné problémy.

Pozor na jednoduché počty

S rozšířením stavby úsporných domů se zjednodušené číselné hodnoty o úspornosti stavby dostaly do rukou marketingu a méně poučení klienti pak mohou být uvedení v omyl. Jako magická číslice se uvádí roční spotřeba energie. Tou se operuje téměř ve všech materiálech developerů a firem (pro pasivní dům je to 15 kWh/m2 ročně, nízkoenergetický standard představuje spotřebu pod 50 kWh/m2).

Při vlastním provozu domu ale může být investor zklamán, když zjistí, že ekonomický přínos úspor není takový, jaký mu projektant nebo stavební firma slibovali. Hodnota spotřeby 15 kWh/m2 za rok je totiž srovnávána s celkovou spotřebou běžných staveb, jež se pohybuje mezi 150 až 200 kWh/m2. Na takových hodnotách založený údaj – např. že pasivní dům ušetří až 90 % nákladů na energie – se pak ale nemusí sejít s realitou. Developerem uváděná hodnota spotřeby energie v pasivním domě se totiž týká jen tepla na vytápění. Celková spotřeba, respektive dodaná energie, byla ale u mnoha realizovaných pasivních domů naměřena ve výši asi 50 až 80 kWh/m2.  U nízkoenergetických domů pak 70 až 110 kWh/m2. Celkový účet za energie tedy bude několikanásobně vyšší než při zjednodušeném násobení plochy domu a hodnoty  15 kWh/m2.

Pohoda versus úspory

Při propočítávání energetických hodnot stavby se někdy zapomíná na základní funkci domu jako útočiště a zdroje pohody. Jedním z nejčastěji zmiňovaných atributů pasivního domu je řízené větrání s rekuperací tepla. Jde o to, že znečištěný vzduch odváděný z domu do exteriéru předává svou tepelnou energii čistému vzduchu zvenčí. Moderní zařízení vykazují vysokou účinnost při šetření – až 90 %.

Pasivní a nízkoenergetické domy si ale často pořizují lidé, kteří mají blízký vztah přírodě. Chtějí mu přizpůsobit i styl svého bydlení. Rekuperace s 90% účinností sice přinese úsporu energie, je jí ale potřeba i něco obětovat. Běžné větrání totiž může úsporný efekt zrušit a bydlení uprostřed rozkvetlé jarní zahrady s vědomím, že nemůžeme otevřít okno, už pocit pohody může značně snížit.

pasivni-dum-3

Pasivní dům

Každá stavba je originál

Omylem je i zjednodušená představa méně poučených investorů, podle níž stačí, když požadavky splní projekt stavby a nízkoenergetický efekt je zajištěn. Stavitelé pasivních domů již léta zdůrazňují, že vytvoření pasivního domu nespočívá jen v použití větších tloušťek tepelné izolace.

Tento omyl vede k řadě špatně postavených drahých domů. Ty ale neplní funkci pasivního domu a odrazují tak často ostatní stavebníky od „netradičního“ řešení. Ve výstavbě pasivních domů totiž neexistují univerzální řešení, každá realizace pasivního domu do jisté míry experimentem a má řadu individuálních specifik – vliv typu stavebního pozemku, jeho orientace vůči světovým stranám, klimatické a topografické podmínky lokality, osazení objektu do terénu nebo tvar a objem stavby. To vše má vliv na snížení energetické náročnosti domu.

Obecně lze říci, že úspory energetické lze jednoduše získat již správným urbanistickým a architektonickým řešením, využívající pasivní sluneční energii.

pasivni-dum-4Na detailech záleží

Představa, že maximální tloušťka tepelné izolace sama o sobě zajistí hlavní efekt, neplatí ani v případě, že není vnější plášť stavby dokonale řemeslně proveden. Nepřítelem jsou v tomto směru tepelné mosty mezi izolací a nosnými konstrukcemi. Tepelné mosty vznikají také při nedokonalém řešení prostupů komínových těles, větrání kanalizačního potrubí a prostupů elektroinstalace.

Další citlivým aspektem konstrukce úsporné stavby je její vzduchotěsnost, na níž záleží výsledný energetický efekt. Problémy v tomto směru působí zejména spoje svislých a vodorovných konstrukcí, těsnost parozábrany apod. Ověření kvality vzduchotěsnosti objektu se provádí pomocí Blower door testu (zkouška průvzdušnosti).

Pro skutečný efekt úsporného domu je třeba:

  • zvážit reálné hodnoty úspor, jich má stavba v budoucnosti dosahovat
  • volit technologie a koncepci domu tak, aby dlouhodobě uspokojovaly potřeby jeho obyvatel
  • zajistit kvalitní projekt, který tyto aspekty zohlední
  • zajistit maximálně kvalitní řemeslné provedení stavby

Kam dál?
Dřevostavby ano či ne?
Ekologické domy
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist