smlouva

Stavební zákon

Dospěli jste k rozhodnutí, že vaše současné bydlení není úplně to pravé o čem jste snili? Rozhodli jste se s tím jednou pro vždy něco udělat? Rozhodli jste se, že si postavíte vlastní dům přesně podle vašich snů a představ?

V tom případě mi nezbývá než vám pogratulovat a popřát pevné nervy! Nejen při vlastní stavbě, ale především při jednání s úřady. Ano, právě sem pravděpodobně povedou vaše první kroky. Literatura, kterou by jste měli začít číst, ještě než začnete cokoliv podnikat, není nic nudnějšího než stavební zákon. Správně tedy zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Protože od svého vydání byl již mnohokrát změněn nemělo by vám uniknout jeho úplné znění vyhlášené pod č. 109/2001 Sb. S prostým stavebním zákonem si bohužel nevystačíte – neměli by jste proto opomenou řadu prováděcích vyhlášek jako např.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územněplánovacích podkladech a územněplánovací dokumentaci.
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona.
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Další neméně důležitý právní předpis je zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, tzv. správní řád (Od 1.1.2006 vyjde v platnost novela č. 500/2004).

Dejte si pozor, abyste vždy četli aktuální znění zákona či vyhlášky! Přesné znění všech právních předpisů naleznete ve Sbírce zákonů české republiky. Protože vás určitě bude zajímat kde naleznete potřebné zákony v elektronické podobě tady je náš tip: STAVEBNÍ ZÁKON zde naleznete aktuální a především přehledné znění stavebního zákona včetně souvisejících zákonů.

Zdroj: tzb-info.cz
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist