ruce

Lid versus Stavební úřad

Většina z nás se někdy potýkala s problematikou jednání na stavebním úřadu.  Ať už se například jedná o záměr vybudovat rodinný dům nebo třeba nový plot u chalupy. Obvykle jde o plavbu v neznámých vodách.

Pro zmírnění pocitu křivdy ze skutečnosti, že si zpravidla nemůžeme na svém pozemku vybudovat to, co sami chceme, je dobré uvědomit si, že historie českého stavebního práva je psána již od roku 1886, tedy v období vlády císaře a krále Františka Josefa I.

Stavební řády monarchistického Rakouska-Uherska založily základní principy veřejného stavebního práva a stanovily pravidla pro povolování staveb a zásady pro dohled nad prováděním i užíváním staveb.

Základním pilířem pro orientaci v dané oblasti jsou územní plány, které vymezují jednotlivé plochy ke konkrétnímu využití.  Zjednodušeně řečeno, určují, co kde lze či naopak nelze stavět.

Územní plán je veřejně přístupný dokument a lze do něho nahlížet například na webových stránkách obecních a městských úřadů. Je to velmi dobrý pomocník při rozhodování o případné koupi pozemku. Praktiky některých realitních kanceláří bohužel nezřídka vedou ve snaze prodat pozemek, ke zveřejňování různých dezinformací. Není vzácností tak nalézt v jejich nabídce pozemek vhodný ke stavbě golfového hřiště a při bližším nahlédnutí do územního plánu zjistit, že se nachází v ploše vymezené krajinné zeleni, kam je možné umístit pouze cyklostezku nebo drobnou sakrální stavbu a pozemek je navíc v záplavové oblasti.

Výčet staveb, jenž můžeme realizovat bez nějakého opatření stavebního úřadu je velmi omezený. Z praktického hlediska uvedu jen například opěrné zdi, ale pouze do výšky jednoho metru a za předpokladu, že nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím. Dále je to třeba skleník, ale jen do velikosti 40 m2 zastavěné plochy, do pěti metrů výšky a nesmí být blíže, než 2 metry od hranice sousedního pozemku. Podobné je to s bazény. Rovněž je zde omezena plocha na     40 m2 a v odstupové vzdálenosti nejméně 2 metrů od hranice sousedního pozemku, ale za podmínky, že je umístěn na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci a v zastavěném území.

I za předpokladu dodržení výše uvedených limitů nesmíme však zapomenout na povinnosti vyplývající ze stavebního zákona či dalších právních norem. Je to například vytýčení inženýrských sítí, jejich ochranných pásem nebo vynětí potřebné části pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Obecně lze doporučit, že se vyplatí každý stavební záměr, byť by to měla být třeba jen výměna bytového jádra v bytovém domě, předem projednat s příslušným stavebním úřadem.

Pokud budeme muset navštívit za tímto účelem nějakého pracovníka úřadu, nezapomeňme se usmát. Vždyť jsme tu jen na malou chvíli.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist