knihy

Územní řízení

Ať se rozhodnete stavět jakoukoliv stavbu, musíte mít na paměti, že se neobejdete bez územního rozhodnutí o umístění stavby. Podstatou územního řízení je faktické zjištění, zda vůbec, a za jakých podmínek je možno na vámi zvoleném místě stavět.

Územní řízení se řídí stavebním zákonem (viz. článek zákon č. 50/1976 Sb. – stavební zákon), územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad. Územním rozhodnutím stanoví stavební úřad podmínky pro umístění stavby a zároveň podmínky pro zpracování projektové dokumentace. Bude-li váš záměr v souladu s územním plánem, můžete podat návrh na vydání územního rozhodnutí – tomu předchází územní řízení. To je zahájeno dnem, kdy od vás stavební úřad obdrží návrh na jeho zahájení. Na příslušném stavebním úřadě se raději předem informujte, jaké náležitosti musí podávaný návrh obsahovat. Ve vlastním zájmu podejte návrh úplný, včetně všech náležitostí. V případě, že budete vyzýváni k jeho doplnění, dojde k časovým prodlevám vyřízení žádosti, což potom nemůžete mít stavebnímu úřadu za zlé.

Územní řízení má své účastníky, jejichž okruh je přesně vymezen stavebním zákonem. Pozor na jejich opomenutí či porušení jejich práv, mohlo by to mít velmi vážné následky. Účastníkem územního řízení o umístění stavby je podle úpravy obsažené ve stavebním zákoně:

  • navrhovatel
  • osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva se vztahují k pozemkům nebo stavbám na nich
  • také vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jichž se rozhodnutí dotýká
  • obec
  • osoba, jíž to přiznává zvláštní zákon

Výsledkem územního řízení je vydání již zmíněného územního rozhodnutí. Platné územní rozhodnutí musí nejprve nabýt právní moci. Od tohoto okamžiku platí po dobu dvou let a lze požádat i o jeho prodloužení. Vydáním stavebního povolení si územní rozhodnutí zajistíte navždy.

Jestli-že se vaše rozhodnutí s územním plánem neslučuje, pak bude mnohem snazší změnit váš záměr, než změnit územní plán. Ačkoliv nic není nemožné…
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist