schodiste-4

Schodiště v domě není maličkost

Říci o schodišti rodinného domu, že je páteří stavby, není příliš nadnesené. Protíná se zde totiž několik zásadních funkcí – je podmínkou pro pohyb mezi patry, ale klade nároky i na estetiku a vyžaduje bezpečnost.

Než začneme uvažovat o designovém řešením nebo materiálu, z nějž schodiště bude vyrobeno, musíme rozhodnout jinou, zásadnější věc – jeho umístění v domě. V případě rekonstrukce jsme ovšem svázáni původní dispozicí a typem konstrukce stavby. Zřizovat prostup stropem znamená nejen náročnou stavební úpravu, ale také riziko narušení statiky domu. Nelze tedy k tomuto kroku přistoupit bez odborně zpracovaného projektu a dozoru.

Novostavba skýtá více volnosti – umístění schodiště můžeme volně naplánovat s ohledem na potřeby a představy obyvatel domu. Obvykle se propojení mezi patry řeší tak, že je schodiště ve vstupní hale, vstup na schodiště a následný pohyb po domě je pak plynulejší. Nevýhodné se může jevit umístění schodiště do středu domu, tady bývá problémem nedostatek přirozeného denního světla, lze si ale vypomoci například účinnými světlovody nebo umělým osvětlením.

_schodiste-2Konstrukce rozhodne o funkčnosti

Kromě výběru správného místa pro schody je pro jejich optimální fungování v provozu domu nutné zvolit i vhodnou konstrukční variantu. K nejčastějším typům schodišť patří přímá, lomená, vřetenová nebo točitá.

  • Přímé schodiště se navrhuje zpravidla o pro umístění při stěnách,případně v rozích místností, čistý a elegantní tvar schodiště ale vynikne i v otevřeném prostoru. Jeho bezpečnost vyhoví jak dětem, tak seniorům a při volbě dostatečné šířky a sklonu je dostatečně komfortní i při stěhování a manipulaci s nábytkem. Pro tuto variantu je ale třeba počítat s větším prostorem.
  • Lomené schodiště – ne každý domovní prostor umožňuje realizaci přímého schodiště, pak přicházejí na řadu různé typy zakřivených a lomených schodišť. Zakřivené schodiště v interiéru může působit velmi efektně, je ale při zajištění pohodlí a bezpečnosti méně komfortní. Tzv. půl- nebo čtvrtlomené schodiště mívá tvar písmene L nebo U a typů řešení je celá řada.
  • Točité (vřetenové) schodiště – hlavní výhodou jsou malé nároky na prostor, často jde o efektní designové řešení, které může vytvořit zajímavou dominantu interiéru. Jednotlivé stupně jsou většinou kotveny do středového nosného prvku nebo jsou zavěšeny do ocelových lanek, která působí jako kovová síť.

U všech variant je ale třeba myslet na to, že schodiště bude užíváno denně k běžnému pohybu obyvatel domu, zároveň ale také musí vyhovět nárokům například na pohodlné stěhování nábytku do patra apod.

_schodiste-1Další rozhodování: materiál

Třetím zásadní krokem kromě výběru umístění a tvaru schodiště je volba materiálu, z nějž bude tento konstrukční prvek zhotoven.

Největší oblibě se u nás těší dřevo, a to hlavně díky variabilitě úprav a řešení. Dřevo se při stavbě schodišť uplatní zejména díky svému přírodnímu charakteru, který vhodně dokáže ladit s téměř jakýmkoli pojetím interiéru a lze je kombinovat i s dalšími materiály (betonová nebo kovová konstrukce).

Betonová schodiště z prefabrikátů se uplatňují zejména díky své praktičnosti – snadno se zhotovují a cena není vysoká. Nabízejí také variabilitu povrchových úprav – beton lze obložit dřevem nebo keramickou dlažbou, můžeme na něj položit koberce apod.

Kovová schodiště nacházejí uplatnění zejména pokud jde o elegantní design – uplatní se jak v moderních stavbách, tak v historicky laděných interiérech.

Pozor na bezpečnost

Zranění, která si lidé způsobí pádem se schodů, tvoří téměř deset procent úrazů v soukromé sféře. Proto je bezpečnost schodiště nutnou vlastností, na niž je třeba myslet od počátku jeho plánování. Předpisem který ji upravuje je norma ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy, jež určuje například nutnost a rozměry zábradlí, šířku a výšku stupňů, sklon schodiště apod.

I mimo uvažování o normách je ale  zajímavé například zjištění, že k většině úrazů na schodech dochází na jejich počátku bez ohledu na to zda jde o dolní nebo horní část schodiště – z toho plyne, že větší počet podest a zalomení schodů riziko příslušně násobí. Naopak „rizikově“ vyhlížející vřetenové schodiště patří k nejbezpečnějším, chodec se při chůzi na něm může nerušeně přidržovat zábradlí.

Kam dál?
Schodiště
Bezbariérové bydlení
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist