poplatky za popelnici

Poplatky „za popelnici“

Platit poplatky „za popelnici“ je povinností většiny občanů. Víte však, kdy se poplatky za vývoz komunálního odpadu platí, jaká je jejich výše a kdo je od tohoto poplatku osvobozen? Jak je to s placením v případě, že máte byt pronajatý?

Poplatek za svoz komunálního odpadu patří mezi místní poplatky a poplatník – obvykle občan s trvalým pobytem či majitel nemovitosti – jeho prostřednictvím platí za vývoz popelnice. Většinou se tento poplatek hradí danému městu či obci. Město má pak smluvenou společnost, která komunální odpad sveze a následně ho spálí či skládkuje. S ohledem na to se tak poplatky mohou v jednotlivých městech lišit. A to jak částkou, tak termínem splatnosti, ale i některými dalšími pravidly.

popelnice

Výši poplatku i termín placení svozu komunálního odpadu si určují sami města a obce.

Jak platbu provést?

Poplatky „za popelnici“ lze platit několika různými způsoby. Můžete je uhradit hotově na jednotlivých městských úřadech nebo poštovní poukázkou. Nejpohodlnějším způsobem je však pro většinu lidí platba převodem z online bankovnictví na účet konkrétního města, kdy se pouze identifikujete přiděleným variabilním symbolem. V praxi se občas setkáváme s tím, že se nájemníci diví, proč městu musí platit za svoz komunálního odpadu, když mají ve svých měsíčních zálohách od SVJ zahrnutou i částku za odpad. Nemusí se totiž nutně jednat o poplatek za komunální odpad, ale o náklad, který slouží pro účely hospodaření domu.

Kdo musí „za popelnice“ platit?

Poplatek za komunální odpad se týká různých skupin poplatníků. Obvykle jde o fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt a o fyzické osoby, které v daném městě vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když v nich nejsou hlášeny k pobytu ony ani žádné jiné fyzické osoby. Dále mohou být poplatníky fyzické osoby, které podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než 3 měsíce, fyzické osoby, jimž byl přidělen azyl, a cizinci, kteří mají povolen přechodný pobyt na více než 90 dní.

Kdo je naopak od poplatku „za popelnice“ osvobozen?

Zároveň však existují i skupiny osob, které jsou od platby poplatku obvykle osvobozeny. Týká se to dětí do 4 let a lidí starších 70 let. Rodiny též většinou nemusí platit za třetí a každé další dítě. Osvobození se může týkat i vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, fyzických osob s trvalým bydlištěm na úředních adresách, fyzických osob umístěných v dětském domově, v zařízeních pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, nebo v domovech důchodců se zvláštním režimem a dále také nezaopatřených dětí umístěných v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Jak už ale bylo zmíněno, konkrétní pravidla pro platbu poplatků za svoz komunálního odpadu se mohou město od města lišit, takže je vždy potřeba zjistit si konkrétní informace podle místa svého bydliště. Ideálně osobně na městském úřadě.

Primárním poplatníkem je obvykle ten, kdo má v bytě či domě trvalý pobyt. Ovšem v situacích, kdy tomu tak není, nastávají různé případy. Například v Praze jsou od poplatku osvobozeni lidé, kteří v hlavním městě pobývají přechodně. To se mnohdy týká například studentů či cizinců, kteří bydlí v nájmu.  Naproti tomu v Brně má už od roku 2013 povinnost platit poplatek za svoz komunálního odpadu každý, kdo má ve městě pobyt 90 a více dnů – tedy i studenti či cizinci přihlášení k přechodnému pobytu a pobývající zde v nájmu.

Připraveno ve spolupráce se společností UlovDomov.cz.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist