klice

Jak na změnu trvalého bydliště

Se změnou trvalého bydliště se v životě setká snad každý z nás. Tato změna neobnáší pouze fyzické přemístění a přestěhování svého majetku z místa A do bodu B. Tato změna je neodmyslitelně spojená s běháním po úřadech a nahlašováním nové adresy na všech možných institucích.

S tím, že v některých případech jste povinni změnu nahlásit v zákonem stanovené lhůtě. Pokud tak neučiníte, může vám být udělena pokuta. Připravili jsme pro vás stručného průvodce změnou trvalého bydliště.

Ze zákona smí mít občan České republiky na území státu pouze jedno trvalé bydliště. To je navázáno na objekt, který je k tomuto účelu určený – dům, byt, nájem, rekreační objekt. Místo musí být označeno číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě číslem orientačním a je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

V případě, že objekt tyto podmínky nesplňuje, nemůže být užíván k trvalému bydlení (například rekreační chata, která je sice zanesená v katastru, nicméně nemá ani číslo popisné, evidenční nebo orientační).

Kam budou směřovat první kroky

V první řadě je nutné se obrátit na ohlašovnu nového místa trvalého bydliště. V praxi to tedy znamená, že v místě, kde chcete nahlásit svůj nový trvalý pobyt, zajdete na obecní úřad. V Praze a územně členěných statutárních městech na úřad příslušné městské části nebo městského obvodu, u vojenských újezdů pak na újezdní úřad.

Jaké doklady potřebuji?

1) Na ohlašovně vyplníte a podepíšete předepsaný formulář „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. Ten je k dispozici na každé ohlašovně.

2) Občanský průkaz – u něj bude pověstně odstřižen jeden roh a pracovník vám vystaví prozatímní doklad, který slouží do doby, než vám bude zhotoven nový občanský průkaz.

3) Doklad opravňující k užívání bytu nebo domu (kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu). V případě, že žádný takovýto doklad nevlastníte, pak předložíte úředně ověřené písemné souhlasné prohlášení oprávněné osoby ke změně trvalého pobytu (tzn. vlastník nemovitosti, do které si chcete nahlásit trvalý pobyt, vám musí dát notářsky ověřené souhlasné stanovisko s přihlášením trvalého pobytu).

Kolik stojí změna trvalého pobytu?

Ohlášení změny trvalého bydliště je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50,- korun. Děti a mladiství ve věku do 15 let jsou od tohoto poplatku osvobozeni.

Kde nezapomenout nahlásit změnu bydliště

 • příslušným úřadům vydávajícím nové doklady (OP, řidičský průkaz, cestovní pas…)
 • zaměstnavateli/škole
 • lékaři
 • zdravotní pojišťovně
 • poště (SIPO, rozhlas, televize)
 • dodavateli plynu
 • dodavateli elektrické energie
 • majiteli, případně správci starého i nového domova, popřípadě katastrálnímu úřadu
 • úřadu práce (v případě, že jste nezaměstnaný)
 • správě sociálního zabezpečení (v případě, že od ní pobíráte dávky)
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (v případě, že podnikáte)
 • Odboru životního prostředí (přihlášení k poplatku za svoz komunálního odpadu)
 • banky, pojišťovny

Kde při nenahlášení změny bydliště hrozí pokuta

 • řidičský průkaz – v případě, že jste držiteli řidičského oprávnění, pak jste povinni tuto změnu nahlásit nejpozději do 5 dnů. Počítáno ode dne, kdy obdržíte nový občanský průkaz. V případě, že tak neučiníte, vám může být vyčíslena pokuta až ve výši 2000,-
 • podnikatelé – v případě, že podnikáte a jste držiteli živnostenského oprávnění, pak změnu bydliště musíte nahlásit na příslušném živnostenském a finančním úřadě nejpozději do 15 dnů. Počítáno ode dne, kdy obdržíte nový občanský průkaz. V opačném případě vám může být vyměřena pokuta. Je výhodné navštívit nejprve živnostenský úřad, ten totiž automaticky elektronicky informuje o změně zároveň zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení a finanční úřad. Ušetříte si tak cestu s obíháním dalších tří jmenovaných úřadů.

Nově trvalý pobyt i v nemovitosti s číslem evidenčním

Dosavadní praxe dovolovala nahlásit trvalý pobyt pouze do takového typu nemovitosti, která má v katastru zanesené číslo popisné.

Nyní je možné nahlásit trvalý pobyt i do nemovitosti, která má pouze číslo evidenční.

Zpravidla se to týká chat, rekreačních objektů, dočasných staveb nebo takových budov, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Příklad z praxe:

Jsme vlastníky bytu, z jehož prodeje získáme prostředky na stavbu rodinného domku. Na dobu přechodnou – tedy období od prodeje bytu do výstavby a kolaudace rodinného domu potřebujeme vyřešit trvalý pobyt (v prodaném bytě to již není možné a v ještě nepostaveném domku také ne). Zároveň vlastníme rekreační chatu, která sice nemá číslo popisné, ale má číslo evidenční. Ze zákona je tedy možné si do tohoto objektu nahlásit trvalý pobyt. Stačí provést příslušné kroky na obecním úřadě v místě, kam budeme trvalý pobyt nahlašovat.There are 2 comments

VSTUP DO DISKUZE
 1. Martina

  Jak je to v případě, když koupím dům a původní majitel se nemá kam přehlásit? (chce opustit
  Je městský úřad povinnen ho nahlásit na svou adresu?
  Nebo jak se tato situace dá řešit?
  Děkuji velice za radu.

 2. Gabriela Heinová

  Dobrý den…chci se zeptat…když si chci nahlásit trvalý pobyt ke svému příteli..ale rodinný domek nepatří jemu ale jeho matce která s námi pobývá a je majitelkou RD…co k tomu tedy potřebuji…a kdyby mě chtěla odhlásit jaká je lhůta odhlášení? Děkuji za odpověd …


Nový komentář

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist