1065118_96665434

Dotace na ekologické vytápění

Ode dne 15. března 2006 obnovil ministr životního prostředí příjem žádostí do národních programů Státního fondu životního prostředí ČR.  Doba příjmu je limitována disponibilními prostředky Fondu. Fond přijme žádosti v celkové výši dvojnásobku alokovaných prostředků,aby tak byla zajištěna možnost výběru kvalitních projektů k podpoře. Po dosažení takto stanovené hranice bude příjem opět uzavřen.

Pokud uvažujete o vytápění vašeho domu pomocí solárních systémů,tepelným čerpadlem nebo kotlem na biomasu,můžete opět u SFŽP žádat o dotaci. Maximální výše dotace je omezena částkou 50 tisíc korun. Protože celková výše prostředků na vyplacené dotace je omezena,neměli by jste s žádostí příliš otálet! Mimo fyzických osob mohou totiž o dotace žádat i obce a ostatní nepodnikatelské subjekty. Důležitým faktem,na který je třeba si dát pozor je,že fyzické osoby mohou o dotaci žádat až na již zrealizovaný projekt!

Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Fond vznikl na základě zákona 388/91 Sb. o Státním fondu životního prostředí,který definuje jeho příjmy. Z největší části se jedná o poplatky za znečišťování životního prostředí. Rozpočet Fondu není napojen na státní rozpočet a za své finanční závazky si Fond ručí sám. Vzhledem k tomu,že životní prostředí je značně podfinancované a zdroje Fondu v průběhu let klesají,rozpočet již nestačí na krytí stále se zvyšujícího počtu žádostí do národních i evropských programů.

Konkrétně program týkající se obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla,solární systémy,kotle na biomasu atd.),který je nastaven i pro fyzické osoby,Fond financuje místo státního rozpočtu. Usnesením Vlády ČR č. 1261/99 bylo Fondu přislíbeno,že v roce 2002 dostane na tento program finanční příspěvek ve výši 800 miliónů korun,ale pozdějším rozhodnutím ministerstva financí,tyto peníze nikdy neobdržel. Fond prostřednictvím svého správce MŽP o peníze na tento program žádá každý rok,bohužel bezúspěšně. Z rozpočtu Fondu bylo na projekty v rámci OZE v letech 2002-2004 vynaloženo 1,3 miliardy korun.

Zdroj: www.sfzp.cz
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist