pokládka venkovní dlažby

Pokládka venkovní dlažby a jak na ni

Přinášíme vám několik tipů na pokládku zahradní dlažby – zámkové, zatravňovacích dlaždic a nášlapných kamenů. Žádná zahrada, pokud má být plně funkční se neobejde bez chodníčků a pěšinek. Ty využijeme nejen kolem domu, ale třeba i záhonů. Tvoří jednoduché spojnice mezi jednotlivými částmi zahrady. Aby takový chodníček splňoval svou funkci a působil zároveň esteticky je nutné jeho vybudování dobře naplánovat.

Cestičky v zahradě mají velmi důležitou funkci a rozhodně by se nemělo jednat jen o vyšlapané pruhy v trávníku nebo kolem záhonů. Musí být zejména funkční, ale zároveň dotvářet celkový ráz zahrady. Variant, jak takovou zahradní cestičku založit je mnoho – může se jednat o souvislý pás vytvořený z různých druhů dlažby, nebo vhodně zvolené nášlapné kameny.

zahradní cestička

Zahradní chodníček může mít podobu souvislé vydlážděné cesty, zpevněné zatravněné plochy nebo nášlapných kamenů. (foto: pixabay.com)

Dobrý základ je nezbytný

Pod každý typ dlažby, ať již souvislý chodníček nebo nášlapné kameny, je nutné připravit odpovídající základ. Ještě před jeho realizací je vhodné promyslet, jak moc bude plánovaný povrch zatěžován. Bude se po cestičce pouze chodit, bude po ní jezdit i zahradní technika nebo bude zároveň sloužit třeba jako příjezdová cesta k domu? Zaměříme se na cestičky, které budou sloužit zejména pro chůzi.

Základ cestiček pro chůzi

Pro tyto chodníčky plně postačí pokud bude základ vyhloubený v hloubce cca 30 centimetrů. Podkladová vrstva by měla být vysoká přibližně 15 centimetrů. Podkladovou vrstvu klademe na rovný povrch, ideální je použít jemnější kačírek, štěrk, případně hrubší písek. Hrubost podkladového materiálu by měla být kolem 5 mm.

Samotný poklad je nutné dobře zhutnit, protože po jeho volném ložení dojde k tomu, že si materiál časem „sedne“. Pokud bychom podklad řádně nezhutnili, tak by se postupně na cestičce vytvářely nerovnosti. Už samotná pokládka finálního povrchu by do nezhutněného podloží nebyla ideální.

Dobře připravený podklad by měl být nejen u souvislých cestiček, ale také u nášlapných kamenů.

Okraje a zpevnění cest

Každá cestička by měla mít zpevněné okraje. Zvolíme proto vhodné obrubníky. Ty se vkládají ideálně do vlhkého betonové lože. Zapouští se zhruba do 1/3 třetiny výšky a pomocí provázku a vodováhy je postupně rovnáme do roviny.

Jakmile beton dobře zatuhne můžeme přikročit k pokládce finální vrstvy.

Finální pokládka venkovní dlažby

Pokud máme dobře připravené podloží je načase pustit se do pokládky finálního povrchu.

Zámková dlažba – zámkovou dlažbu pokládáme do vrstvičky křemičitého písku. Jednotlivé dílce při pokládání poklepáváme gumovou palicí, aby se dobře usadily do vrstvičky písku. Pískem také po pokládce zasypeme všechny spáry dlažby. I tento krok je důležitý, aby později dlažby neprorůstala trávou a mechem.

zámková dlažba

Pokládka venkovní dlažby musí být prováděna na dobře připravený podklad. (foto: pixabay.com)

Zatravňovací dlaždice – jsou ideální volbou pro příznivce zachování co největšího množství zeleně v zahradě. Na podklad se pokládáme zatravňovací rošty nebo betonové zatravňovací tvárnice. Tyto tvárnice lze použít i ke zpevnění mírných svahů. Jejich volba je ideální pro pozemky s vyšší vlhkostí, kde pomáhají k rychlejšímu odvodnění. Při jejich pokládce postupujeme stejně jako u pokládky zámkové dlažby. Po zasypání spár se zatravňovací otvory zasypávají zeminou nebo ozdobných kamenivem. Jestliže, chcete pás zatravnit, pak jednoduše promíchejte zeminu s travním osivem, které po pokládce dlažby umístíte do otvorů. Zemina s osivem by měla být stlačena o asi 2 cm níže, než je samotný povrch dlažby.

zatravňovací rohož

Pro milovníky zeleně jsou ideální volbou pro zahradní cestičku zatravňovací dlaždice nebo zatravňovací rohože. (foto: hornbach.cz)

Zatravňovací rohož – ta je ideální variantou, pokud potřebujeme plochu cestičky zpevnit. Zpevní plochu pro chůzi, ale zároveň umožní zachovat zelený trávník po celé ploše. Lze po ní bez problémů přejíždět sekačkou a trávník udržovat.

Nášlapné kameny – předem si dobře rozmyslete kudy cestička tvořená nášlapnými kameny povede. Do trávníku vyřízněte obrys šlapáků, připravte podloží a jednotlivé kameny osaďte. Měly by vyčnívat přibližně 1 centimetr nad stávající úroveň trávníku.

šlapáky

Chodníček z nášlapných kamenů představuje velmi estetický a funkční prvek každé zahrady. (foto: pixabay.com)
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist