dotace na bydlení

Dotace na bydlení: Nová zelená úsporám pro rok 2022

Ceny energií prudce rostou a spolu s tím i náklady na provoz domu a bytů. Stále více se tak potvrzuje, že investice do energeticky úsporných řešení se vyplatí. Využít lze státní dotace na bydlení: Nová zelená úsporám, která je dostupná pro soukromé a podnikatelské účely i v letošním roce. Nově navíc i pro bytové domy.

Dotace na bydlení pro ekologická řešení

Nová zelená úsporám nabízí lidem zvýhodnění při ekologických a energeticky úsporných řešeních při výstavbě nebo rekonstrukci bydlení – ať již jde o rodinné či bytové domy. Nová zelená úsporám je příležitost, jak výrazně snížit cenu výstavby nebo rekonstrukce bydlení, a zároveň myslet i na jeho další finanční náročnost. Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi a stále se zvyšujícímu tlaku na environmentální udržitelnost je totiž každé úsporné řešení také investicí do budoucna. Navíc byla Nová zelená úsporám propojena s dotačním programem Dešťovka, a nyní tak spojuje všechny oblasti energetických systémů. Při jejich vhodné kombinaci mají navíc žadatelé nárok na další bonusy. Nově také mohou dotaci získat bytové domy, které byly dříve podporovány z Integrovaného regionálního operačního programu IROP.

Nový kotel, fotovoltaické systémy nebo zateplení domu

Nárok na dotaci mají fyzické i právnické osoby, stejně jako bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Ne všichni ale změnu vítají. Mimopražské bytové domy byly ještě do minulého podzimu dotovány z programu IROP. Podpora z tohoto programu se vztahovala na veškeré činnosti v rámci rekonstrukce domu, tj. včetně statických oprav, rekonstrukce výtahů nebo vnitřních rozvodů. Nově se podpora týká pouze energeticky úsporných opatření. Dle nových pravidel dochází nejen k zúžení spektra podporovaných opatření, ale snižuje se také intenzita možné podpory. Oproti minulému období, kdy intenzita podpory v IROPu byla zpravidla 30 % z uznatelných nákladů, klesá podpora z NZU dle konkrétního případu na úroveň 15–25 %. S tím klesá i případná motivace uživatelů bytů a domů investovat do jejich modernizací.

dotace na vytápění

Ceny energií prudce rostou a spolu s tím i náklady na provoz domu a bytů.

V rámci dotace jsou podporovány veškeré činnosti a systémy, které snižují energetickou náročnost domu. Mezi ně se tak řadí například zateplení domu, realizace fotovoltaických a solárních systémů, výměna či instalace nových účinnějších kotlů na vytápění či tepelných čerpadel, zařízení na zadržování dešťové vody nebo systémy na využití odpadní vody. Program též nabízí podporu na výstavbu nabíjecích stanic pro elektromobily či vybudování zelených střech a výsadbu zeleně.

Výše dotace se odvíjí od rozsahu ekologických řešení

V oblasti energeticky úsporných řešení zapomeňte na pravidlo, že méně znamená více. Čím komplexnější modernizaci totiž provedete, tím úspornější vaše stavba bude, a tím vyšší dotaci na ni dostanete. Zároveň tak v budoucnu za energie více ušetříte. Za kombinaci opatření program nabízí dotační bonus. Samotný bonus za kombinaci více opatření se v případě rodinného domu může jednorázově vyšplhat až na 90 tisíc korun a při kombinaci zateplení domu s výměnou kotle lze částku navýšit až o 75 tisíc. Proto je vhodné výstavbu nebo rekonstrukci strategicky promyslet. I bez bonusů je ale podpora na výstavbu rodinného domu o 50 tisíc korun vyšší než dříve – lze tak dosáhnout na 200 až 500 tisíc.

V případě bytových domů je na bonusech možné získat až 200 tisíc. Většina domů z ekonomicky silnějších oblastí byla již v minulosti zrekonstruována. Dnes tedy musí stát svou pozornost obrátit především do strukturálně postižených regionů. Dotační politika a její motivační úloha tak musí být nastavena na mírů lidem žijícím v těchto oblastech. Proto pozitivně hodnotíme automatický nárok na desetiprocentní navýšení dotace ve vybraných ekonomicky a strukturálně postižených okresech. I přes tuto skutečnost však apelujeme na úpravu podmínek programu tak, aby výsledná intenzita podpory dosahovala minimálně 30 % z celkových – nejen energeticky úsporných – nákladů na opravy a modernizace bytového domu.

Modernizace bytových domů a snižování jejich energetické náročnosti není v přímém zájmu jen obyvatel dotčených budov, ale i z pohledu celé společnosti je to jedním z nástrojů, jak dosáhnout splnění klimatických cílů, ke kterým se Česká republika zavázala směrem k Evropské komisi.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist