solární energie

Solární systémy

Oblast energetiky se poslední dobou stává stále častěji diskutovaným tématem. Hlavním důvodem jsou stoupající a velmi nestabilní ceny energií. Každý z nás každoročně zaplatí ze své peněženky nemalé částky za energii. Existuje nějaký způsob jak ušetřit svou kapsu a v neposlední řadě i životní prostředí? Ano – solární systém.

Stávající zdroje energie

Současné intenzivní využívání zdrojů s sebou přináší několik zásadních problémů – postupné vyčerpání neobnovitelných energetických zdrojů, oteplování planety a rozpouštění ledovců, posun klimatických podmínek – časté záplavy hrozící nejen létě, ale i v chladnějších měsících a také nejrůznější alergické projevy nových generací. Z paliva, z něhož je odčerpána energie, zůstává nepříjemný odpad, který citelně zatěžuje životní prostředí.

Řešení této situace přináší sluneční energie a její efektivní využívání. Proč se tedy nezamyslet nad tím, zda bychom si právě my nemohli do svého domu pořídit moderní a ekologicky čistý zdroj energie – solární systém?

Foto: freedigitalphotos.net_NaypongProč právě  solární systémy?

V popředí stojí ekologické hledisko – solární energie je čistá. Spalování každého topného média nějakým způsobem znečišťuje životní prostředí. Sluneční kolektory nic nespalují, zachycují energii, která by na zem tak jako tak dopadla. Neméně důležitým hlediskem je ekonomika – zásoby fosilních paliv jsou omezené a proto tato paliva a jejich deriváty neustále zdražují. Investice, kterou sluneční kolektory jistě představují, se vám postupně vrátí v podobě ušetřených výdajů na vytápění a ohřev vody.

Je možné tento systém využít i v naší zeměpisné šířce?

Ač se to na první pohled nezdá, ale i v ČR lze získat ze Slunce poměrně značné množství energie. Sluneční záření dopadá na celou plochu naší republiky – 70% dopadajících paprsků připadá na období duben – září a 30 % zbývá na říjen – březen. Z tohoto energetického rozložení vyplývají možnosti využití solární energie, která může mít buď podobu elektrické energie nebo tepla.

Využití sluneční energie je v podstatě dvojí:

  • Pasivní

– transparentní střechy, skleníky, zimní zahrady…

  • Aktivní

– podle způsobu přeměny

1) na teplo

2) na elektřinu

– podle doby využití

1) sezónní

2) celoroční

Foto: FreeImages.comJaké mají  solární systémy využití v domácnosti?

Solární systémy mají tři základní způsoby využití:

– ohřev teplé užitkové vody TUV

  •  přitápění
  •  ohřev vody v bazénu

Velmi často se však tyto tři způsoby kombinují.

Jak vlastně solární panely fungují?

Princip je jednoduchý. Sluneční teplo, které dopadá na plochu solárního panelu, se v absorbéru, který je nejčastěji kovový, přemění na teplo. Toto teplo z absorbérů odebírá teplonosné médium, nejčastěji nemrznoucí směs, které ji odvádí z výměníku, kde se teplo uchovává nebo předává k dalšímu použití (vytápění objektu či bazénu, ohřev TUV). Tento jednoduchý princip však není snadné technicky realizovat – absorbér musí pohlcovat dostatečné množství tepla, ale zároveň ho co nejméně vyzařovat. Celý systém musí být velmi dobře izolován, aby nedocházelo ke ztrátám. Solární panely musí být zároveň odolné a mít dostatečně dlouhou životnost. V dnešní době však všechny tyto technologické obtíže dokázalo zvládnout již poměrně velké množství výrobců a tak reálnému využití solárních panelů jako zdroje energie nic nebrání.

Technické podmínky instalace.

Sluneční kolektory se umisťují na jižní či jihozápadní část střechy. Důležitý je také její sklon – umístění kolektorové plochy je nejefektivnější pod úhlem cca 45° a to v případě, že jde o systémy s celoročním využitím. Je to kompromisní řešení mezi úhlem dopadu slunečních paprsků v létě a v zimě. U sezónního využití se pak volí příslušný sklon: např. u sezónního ohřevu bazénů je vhodnější instalovat kolektorovou (absorpční) plochu do úhlu 30°, naopak v případě přitápění teplovzdušným kolektorem, jehož využití připadá na podzim, zimu a jaro se volí sklon 90° (instaluje se na fasádu), neboť v zimě svítí slunce více z horizontu. V případě, že dům nemá vhodně orientovanou a skloněnou střechu, je možno kolektorovou plochu umístit i na jiný vhodný terén, např. do zahrady, pod zábradlí na balkoně apod. Kolektory lze instalovat na sedlovou i rovnou střechu a na jakoukoliv střešní krytinu (tašky, šindele, plech, eternit,…), popřípadě je integrovat přímo do střešní krytiny nebo fasády.

Kolik lze na instalaci slunečních kolektorů ušetřit?

Investice do kvalitního solárního systému je určitě výhodná. Od okamžiku nainstalování jste zcela nezávislí na pohybu cen jiných energií a už jen šetříte. Po uplynutí doby návratnosti dokonce vyděláváte a to tím více, čím jsou dražší ceny jiných energií! Samozřejmě je nutné, aby solární systém přežil svou vlastní dobu návratnosti. Sluneční panely jsou již natolik účinné, že jejich instalace přinese v průměru až 60% úspory v ohřevu TUV v průběhu roku, v letních měsících je to kolem 99%. Solární kolektory v neposlední řadě také zhodnotí vaši nemovitost.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist