zelená

Nová zelená úsporám pro rok 2015

Pokud jste se rozhodli stavět, rekonstruovat nebo revitalizovat, pak se můžete pokusit dosáhnout na dotaci Zelená úsporám. Dotace se vztahuje na rodinné i bytové domy. V dubnu 2015 byla spuštěna druhá výzva k podání žádosti o dotaci.

logo NZU kopieDíky tomuto dotačnímu programu lze získat nemalé finanční prostředky na revitalizaci nebo rekonstrukci stávajícího bydlení, případně stavbu vlastního nízkoenergetického bydlení v pasivním energetickém standardu. Příspěvky mohou být čerpány na realizaci opatření vedoucích ke snižování energetické náročnosti staveb (náhradu neekologického zdroje vytápění, instalaci solárních termických systémů, zpracování odborného posudku, zajištění technického dozoru).

Na jaký typ stavby se dotace Zelená úsporám vztahuje?

O dotaci je možné zažádat v případě, že chcete revitalizovat nebo rekonstruovat rodinný dům nebo bytový dům.
Pokud se jedná o bytový dům, pak se dotace vztahuje pouze na domy v katastru hlavního města Prahy.
Program je určený pro fyzické i právnické osoby.

V jakých oblastech je podpora poskytována?

A) Snižování energetické náročnosti staveb
B) Výstavba rodinných domů v pasivním energetickém standardu
C) Efektivní využití zdrojů energie

Na co konkrétně mohu dotaci získat?

•    Výměnu okenních a dveřních výplní
•    Zateplení fasád
•    Zateplení střešního pláště, stropu nad nejvyšším vytápěným podlažím
•    Zateplení podlah, stropu a stěn sousedících s nevytápěnými prostory
•    Solární kolektory
•    Zdroj tepla (kotle na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, plynové a kondenzační kotle)
•    Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
•    Novostavbu domu v pasivním energetickém standardu…

Jak mám o dotaci Zelená úsporám žádat?

O dotaci je nutné žádat výhradně elektronicky vyplněním online formuláře na webových stránkách programu.
Žadatelé, kteří nemají přístup k internetu nebo se při vyplňování online formuláře setkali s nějakými nejasnostmi, se kterými si nevěděli rady, mohou žádost osobně podat na krajských pracovištích SFŽP ČR.

Kdy musím žádost podat?

První žádosti budou přijímány 15. 5. 2015. Poslední termín k podání žádosti je 31. 10. 2015. Termíny jsou platné jak pro rodinné, tak bytové domy. V případě vyčerpání stanovené výše prostředků, může být přijímání žádostí ukončeno dříve.

Jaká je výše dotace?

Konkrétní informace o výši podpory získáte na webových stránkách programu Nová zelená úsporám. Jejich výše se liší v závislosti na realizovaných opatřeních.
Na snížení energetické náročnosti budov lze získat dotaci až ve výši 55% z vynaložených nákladů.
Na výstavbu nízkoenergetického domu je možné získat dotaci až 500.000,- korun.
Na výměnu nebo instalaci efektivních zdrojů energie až 100.000,- korun.
Zdroj: www.novazelenausporam.cz
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist