krytina4

Výběr střešní krytiny

Výběr střešní krytiny je jedním z klíčových rozhodnutí, jež ovlivní správné estetické i praktické fungování střechy.

V našich zemích mají v současnosti zřejmě nejsilnější pozici pálené tašky, kterým vzhledově i technickými parametry konkurují vláknocementové a betonové střešní tašky. Jiným tradičním materiálem pro střešní krytinu je břidlice, kterou charakterizují vysoce pozitivní technické i estetické vlastnosti, která je ale kvůli přerušené tradici výroby považována spíše za exkluzivní záležitost. Zdatnou konkurenci má tradice v kovových krytinách, které se objevují v řadě forem a pozici si upevňují výhodami, které pálená hlína a beton nemají (lehkost, snadná doprava a  manipulace). K moderním materiálům pro střešní krytinu můžeme řadit lepenky, fólie a asfaltové šindele, které si rovněž místo na trhu vydobývají jako lehká alternativa tradiční krytiny.
Kromě těchto „masových“ typů krytiny se  setkáváme s exkluzivními návraty k tradici – sem patří klasické dřevěné šindele, slaměné nebo rákosové došky a na řadě – zejména ekologických a nízkoenergetických – domů našla uplatnění zelená, živá střecha.

Vybrat správně

Před volbou typu krytiny je třeba uvážit limity, které ji budou omezovat. Jedním ze základních kritérií – zejména při obnově krytiny na starším krovu – je její měrná váha. Větší zatížení by mohlo způsobit statické problémy krovu ale i celé stavby. Výběr krytiny také musí být přizpůsoben sklonu střechy, některé krytiny se např. nehodí pro příliš malý skon a hrozí zatékání. Výrobci jsou povinni ke každému výrobku tyto údaje uvádět. Také převládající klimatické poměry – například prudké vanutí nebo nadměrné množství srážek, sníh – by měly při volbě typu střešního pokrytí být brány v úvahu, do horských podmínek se jistě hodí jiná střecha než do městské aglomerace. A ani estetická stránka krytiny není zanedbatelná, jen málokdo by chtěl, aby jeho střecha působila v dané zástavbě jako příslovečná pěst na oko.

Příklady váhy některých typů střešní krytiny:
·    pálená bobrovka – 78 kg/m2
·    profilovaná betonová taška – 45 kg/m2
·    asfaltový šindel – 11–19 kg/m2
·    plech (různé výrobky) – 2–7 kg/m2

Tradice si drží své místo

Pálená taška si na trhu udržuje stálou oblibu kvůli svým trvalým kvalitám – patří k nim vysoký tepelný odpor a zároveň schopnost propouštět vodní páry. Vykazuje také velkou odolnost jak proti vlivu klimatu (střídání teplot, hodí se i do extrémních klimatických poměrů apod.), tak proti nepříznivým vlivům životního prostředí (smogové zatížení, kyselé deště…). Také její estetické působení je na vysoké úrovni, lze ji přibarvovat do značné škály barev a odstínů a také pokud jde o rozměry a tvary výrobků, je pálená krytina značně variabilní. Mínusem pálené krytiny je její vyšší váha, to ale platí jen v některých případech.
Vedle pálených tašek o místo na trhu poměrně úspěšně usiluje betonová krytina, která vlastně tvarově i typem užití pálenou konkurenci napodobuje a konkuruje jí cenou a jistou variabilitou.

Novinka se ujala

Typem krytiny, který na české střechy pronikl teprve nedávno, je asfaltový šindel. Uplatnění mu usnadnily výhody, kterými proti své konkurenci disponuje. Tou hlavní je jeho lehkost, která se pohybuje kolem 10 až 12 kg na čtvereční metr, takže příliš nezatěžuje střešní konstrukci. Jinou předností je jeho tvarová přizpůsobivost, takže jej lze použít jako spolehlivou střešní krytinu i na komplikovaných detailech, které by jiným typem pokrytí nebylo možné realizovat anebo by se staly rizikovým místem střešní konstrukce. Výhodu asfaltového šindele je také řešení pro rekonstrukci starších střech, na nichž je šindel již opotřebován a jejichž krov neumožňuje větší zatížení. V takovém případě lze totiž aplikovat nové šindele na původní krytinu. Šindele jsou nabízeny také ve velké škále barevných řešení.
O trvanlivosti tohoto typu pokrytí střechy u nás zatím nemohou příliš hovořit realizace, výrobci ale uvádějí trvanlivost svých produktů kolem třiceti let, vypovídající může být i poskytovaná záruka, která se pohybuje v rozmezí patnácti až pětadvaceti let.

S lehkostí kovu

Kovová střecha byla donedávna spojována s představou technicko-hospodářské budovy někde na okraji továrního areálu. Současné kovové střechy ale s takovým řešení nemají nic společného. Dokazují to realizace na špičkových architektonických realizacích veřejné i individuální výstavby. Hliníkové nebo ocelové dílce se dodávají v ucelených systémech, které jsou zárukou funkční střechy na dlouhá léta (záruky dávané výrobci se pohybují okolo 40 let). Poměrně překvapivý je i design – kovové střechy nemají problém s napodobením vzhledu pálené tašky anebo s barevnou pestrostí. K výhodám, jimiž kovové střechy disponují, patří nízká hmotnost – a tedy malé zatížení krovu, snadná manipulace a rychlost při stavbě a také malé nároky na dopravu a skladování.

Alternativy pro pestrost

Do prozatím alternativní nebo exkluzivní kategorie můžeme řadit doškové střechy, dřevěné šindele anebo zelené střechy. Objevují se většinou na stavbách nadšenců a v širokém měřítku se neuplatňují. Jsou ale rozhodně vítaným zpestřením technologického menu našeho stavebnictví.

 
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist