voda

Vlastní zdroj vody – větší nezávislost

Se změnami klimatu se dají čekat jak teplotní, tak srážkové extrémy, a to se týká i zásobování vodou. Dostatek kvalitní vody přitom podmiňuje kvalitní a komfortní bydlení. Zajistit její dostatek ale nemusí být vždy snadné. Poradíme vám, jak na realizaci vlastního zdroje vody na pozemku.

Zajištění vlastního zdroje vody představuje zásadní problém zejména pro stavby, které stojí mimo dosah vodovodní sítě, ale fakt, že cena vodného z veřejného vodovodu trvale roste, může vést k úvahám o alternativním zdroji i v běžné zástavbě. Nezávislý zdroj navíc může přinést úspory i jako doplněk při závlahách, plnění bazénů apod.

Foto: FreeImages.comZjistit, kde je voda?

Nejdůležitější podmínkou při rozhodování, zda pořídit pro rodinný dům vlastní studnu, je zjistit, v jaké hloubce se voda nachází. Metody průzkumu se liší technicky i cenově. Klasickým způsobem je proutkařství, a pokud zvolíme místního proutkaře, lze s velkou pravděpodobností očekávat dobrý výsledek. Cena za službu proutkaře se pohybuje kolem tisíce korun.

Zcela zaručenou představu o stavu podzemních vod dá ale až série průzkumných vrtů, která přesně určí hloubku hladiny spodní vody, tady jde ale o finančně náročnější akci – cena průzkumu se pohybuje řádově v desetitisících korun (jeden vrt představuje náklady 1000 až 1500 korun za hloubkový metr).

Foto: FreeDigitalPhotos.net_Idea goJaká je kvalita vody?

Vědět, že pod povrchem pozemku máme dostatečný zdroj ale nestačí. Pro její vody je také určující její kvalita. Je proto nutné pořídit rozbor, který provádějí hygienické stanice nebo specializované hydrogeologické firmy. Kompletní rozbor vyjde asi na osm tisíc korun, na kvalitu vody v plánované studni přitom lze usuzovat i z kvality vody v blízkých studnách v okolí. I tak ale rozhodne až profesionálně provedený rozbor.

Kopat či vrtat?

Jestliže již víme, že máme dostupný zdroj vody v potřebné kvalitě, můžeme začít uvažovat o postupu při hloubení a stavbě studny. Vlastní stavební práce lze realizovat dvěma způsoby – nejběžnější jsou kopané studny, kdy se s pomocí ručních nástrojů hloubí studniční šachta až do potřebné hloubky, stěny se přitom zpevňují betonovými skružemi. Výhodou kopané studny je její větší průměr, a tedy záruka, že voda se v ní voda bude (na rozdíl od vrtů) rychleji doplňovat.

Pokud se zdroj vody nachází ve větší hloubce, je nutné použít výhradně vrtnou technologii. Na  rozdíl od zdlouhavého a finančně náročnějšího kopání má vrtaná studna zpravidla průměr patnáct až třicet centimetrů a voda ze ní se pak vede plastovým nebo ocelovým potrubím do místa spotřeby. Je ale nutní zajistit čistotu zdroje, proto je zapotřebí utěsnit horní části studny proti prosakování a stékání povrchové vody. Ceny kopaných studní se pohybují mezi pěti a osmi tisíci korun za metr, vrt stojí kolem patnácti set korun.

Foto: FreeImages.comJak na legislativu?

Při stavbě studny je potřeba vyhovět také zákonným požadavkům – studna je totiž považována za vodohospodářské dílo a není proto chápana jako jednoduchá stavba podléhající pouze ohlášení. Vyžaduje se u ní projekt a souhlas orgánů státní správy – vodoprávní řízení se součinností vodohospodářů a stavebního úřadu. Právní normy také zakazují svépomocné hloubení studen, při vyřizování formalit proto stavebník musí doložit i autorizační osvědčení firmy, která studnu zřídila.

Kromě toho platí další doporučení  – důležité je již správné umístění studny, vyžaduje se minimální vzdálenost od silnice 12 až 30 metrů, od zdrojů znečištění (např. chlév) 10 až 15 metrů, a musí být vyloučeno i negativní ovlivnění fungování okolních studní – měla by od nich proto být vzdálena minimálně padesát metrů.

Nutná podmínka: čerpadlo

Pro plnou funkčnost studny je třeba zajistit dopravu vody do místa určení. Pokud nechceme zůstat u tradičního vytahování vody ve vědrech nebo u jejího ručního pumpování, musíme zvolit vhodné čerpací zařízení. Do menších hloubek (do sedmi metrů) lze využít čerpadlo se sací schopností, jež ze studny vodu odsává ponořenou trubkou nebo hadicí. Jinak je třeba využít čerpadla ponorná, která pracují pod hladinou vody a vytlačují vodu potrubím nebo hadicí.

Důležitým parametrem je také výkon čerpadla. Ke kompletnímu pokrytí potřeb domácnosti musíme počítat s tím, že zařízení bude dodávat minimálně 1,5 až 2 kubíky vody za hodinu, při občasném využívání studniční vody např. k závlahám stačí menší výkon.

Kam dál?
O vodě bez obalu
Čerpadla
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist