pece_o_sekacku

Správná péče o benzínovou sekačku

Koupě zahradní sekačky je nákladnou investicí. Ani to však mnoha majitelům nebrání v tom, aby nedbalou péčí výrazně nezkracovali její životnost. Stačí přitom pamatovat na pět klíčových oblastí, na něž je nutné dbát – výměnu oleje, výběr zapalovacích svíček, výměnu vzduchového filtru, použití správného paliva a skladování sekačky.

Čas vynaložený na údržbu sekačky se vám mnohonásobně vrátí, protože problémům je vždy nejlepší předcházet. Pravidelnou péčí zlepšíte výkon motoru sekačky a samozřejmě prodloužíte jeho životnost. To se týká i stroje jako celku. Dalším pozitivním efektem je snížení spotřeby paliva až o 30 % a snížení škodlivých emisí až o 50 %. Na případné potíže se sekačkou je však dobré myslet již při nákupu a vybírat také dle šířky servisní sítě, kterou daná značka nabízí.

Olej, svíčky, vzduchové filtry, palivo
Hladinu oleje v motoru je třeba pravidelně kontrolovat a olej měnit. První výměna se doporučuje po 5 hodinách provozu sekačky, následně olej měňte za každých 25 provozních hodin, minimálně však jednou za sezónu. Důležitým prvkem je i zapalovací svíčka, kterou vyměňujte po každých 100 hodinách provozu nebo opět jednou za sezónu – podle toho, co nastane dříve. Výměna svíčky zajišťuje stálou zapalovací jiskru, spolehlivější startování a úsporu paliva. Konkrétní rady pro váš typ svíčky hledejte v návodu k obsluze. Nezapomínejte dle daného typu měnit také vzduchový filtr v motoru.

Co se paliva týče, stačí se držet několika jednoduchých opatření, která udrží palivovou soustavu ve formě a motor bude mít ten správný tah. Používejte pouze čistý a čerstvý bezolovnatý benzín a kupujte pouze takové množství paliva, které jste schopní spotřebovat během 30 dnů. Nemíchejte olej s benzínem a nové palivo vždy ošetřete stabilizátorem,který chrání sekačku během sezóny.

Jak sekačku uskladnit na zimu?
Důležité je pro sekačku rovněž její správné skladování. Dodržení všech bodů hraje roli především před skladováním sekačky přes podzim a zimu, kdy ji dlouhé měsíce nepoužíváte.

Palivo
Před skladováním dolijte plnou palivovou nádrž. Naplněním nádrže předejdete kondenzaci vlhkosti v palivové nádrži a zastavíte korozi a tvorbu vodního kamene ještě předtím, než se vyskytne. Před vlastním plněním přidejte do paliva stabilizátor paliva a poté spusťte na několik minut motor, aby se přísada rozptýlila po celém palivovém systému.
Stabilizátor paliva předchází tvorbě pryskyřičných usazenin v palivové soustavě nebo na důležitých částech karburátoru. Pokud do nádrže stabilizátor paliva nepřidáváte nebo pokud motor používá palivo s obsahem alkoholu, je nutno odstranit z palivové nádrže veškeré palivo a potom nechat motor běžet tak dlouho, až všechno zbylé palivo spálí a sám se zastaví.

Olej
Dokud je motor ještě teplý,vyměňte olej a olejový filtr, je-li jím motor vybaven.

Čištění zařízení
Sekačku neskladujte ve znečištěném stavu. Odstraňte z povrchu motoru nečistoty, usazeniny nebo trávu. Ponechte vodič odpojený od zapalovací svíčky a umyjte veškeré zbytky trávy pomocí zahradní hadice. Po odstranění většiny zbytků trávy bude snazší identifikovat chuchvalce trávy, které brání hladkému pohybu nože. Pomocí dřevěné tyčky nebo podobného nástroje (nikoli pomocí rukou a nohou) odstraňte přebytečný materiál a důkladně umyjte kryt sekačky.

Zdroj: Briggs & Stratton
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist