Solární energie

Rozhodnuto: Stavíme rodinný dům

Postavit rodinný dům patří k zásadním životním rozhodnutím, jejichž důsledky ovlivní na dlouhá léta život rodiny, někdy i dalších generací. Představuje proto značnou odpovědnost.

K prvním krokům vedoucím ke konečné spokojenosti nad realizovanou stavbou rodinného domu patří výběr lokality, zhodnocení pozemku, volba konstrukčního typu stavby a příprava projektu.

Foto: FreeImages.com

Najít to správné místo pro vysněný dům je klíčovým okamžikem před stavbou.

Najít správné místo

Vše začíná volbou pozemku, kdy je třeba vzít v úvahu několik aspektů. Jedním z klíčových je orientace podle světových stran, která bude mít vliv na dispozici stavby, komfort užívání, ale i na její energetickou bilanci. Pasivní a nízkoenergetické domy totiž velmi účinně pracují se zisky ze slunečního záření a jižní orientace v tom hraje důležitou roli.

Jinou významnou otázkou je úroveň technického vybavení pozemku, jinými slovy inženýrských sítí. S elektrifikací nebývá v našich zemích problém, horší to může být s plynem, vodou a kanalizací. S celkovou kalkulací ceny stavby totiž potřebné přípojky mohou výrazně zahýbat, obce mohou vyžadovat spoluúčast a v některých lokalitách je nutné přípojku zainvestovat kompletně. Alternativou, která se rovněž promítne do financí, jsou pak různá náhradní řešení – vlastní studna, nutnost zřídit septik, čistírnu odpadních vod apod. Dalším důležitým faktorem je sklon pozemku a jeho přístupnost pro stavební stroje, nutnost náročných terénních úprav také stavbu prodraží.

Kromě vlastního „území“ je také třeba věnovat pozornost okolí. Aktuální stav okolní zástavby zjistíme snadno, nepříjemným překvapením ale předejdeme při nahlédnutí do územního plánu – jednak určuje limity naší vlastní stavby,jednak z něj zjistíme, zda v blízkosti plánovaného domu nehrozí například vedení rychlostní komunikace, stavba výškové budovy nebo průmyslová výstavba apod.

rodinny-dum-5

Zásadním rozhodnutím je „z čeho stavět“.

Zdivo nebo dřevostavba

Určujícím rozhodnutím je také výběr stavebního materiálu, z nějž bude rodinný dům postaven. Tradice českých zemí mluví ve prospěch zděných staveb, stále více ale na náš trh pronikají i dříve opomíjené dřevostavby.

Pokud volba padne na zděnou konstrukci, nabízí trh formu tzv. zdicích bloků, jež spojují výhodu jednoduchého způsobu zdění a vyhovujících statických a tepelně technických parametrů. Pálená cihla má navíc schopnost absorpce a uvolňování vodní páry, takže pozitivně působí na klima uvnitř domu. Také vysoká tepelná akumulace zdiva přispívá vyrovnávání teploty v interiéru – v létě se méně přehřívá. Obdobně působí i tvárnice z porobetonu nebo experlitu, jejichž další výhodou je rychlá a snadná stavba zdí.

U dřevostaveb můžeme počítat s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a optimálním vnitřním prostředím. Dřevostavby se u nás většinou realizují z dřevěných sendvičových panelů, nebo tesařsky sbíjené na stavbě s tepelnou výplní z lehkého izolantu. Kromě rychlé výstavby, která se počítá v řádu týdnu je pro vlastní průběh stavby výhodou absence mokrých procesů, a tedy možnost stavět i mimo hlavní stavební sezónu. Menší akumulační schopnost dřeva lze eliminovat v zimě s použitím topení s elektronickou regulací, v létě zařazením stínicích prvků, těžkých konstrukcí uvnitř stavby a vhodného typu větrání.

Od projektu se odvíjí získání stavebního povolení.

Od projektu se odvíjí získání stavebního povolení.

Vše se odvíjí od projektu

Pro přípravu stavby je nutným krokem, od nějž se odvinou všechny další, správný projekt. Jeho pořízení představuje několik přípravných kroků. Vzhled, funkčnost a také vlastní kvalitu budoucí stavby určí návrh stavby, tedy její studie. Jde o první nástin toho, jak dům bude vypadat, a už v této fázi je třeba volit odpovědně. Na studii totiž navazuje projekt pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby, které již dořešují technickou stránku. Oba stupně projektu se často řeší najednou jako tzv. jednostupňový projekt, použitelný pro stavební povolení i pro realizaci stavby. K získání  dokumentace potřebné pro stavbu i její povolení lze dojít dvojí cestou – individuálního nebo typového projektu.

Správný individuální projekt vychází z komunikace projektanta a stavebníka a měl by vyhovět jak přesným požadavkům na užívání stavby, tak stavebně technickým kritériím. Výběr autora individuálního projektu je zvlášť důležitý vzhledem k faktu, že na trhu působí mnoho projektantů značně rozdílné úrovně. Je vhodné, aby nešlo o výhradě technicky zaměřeného specialistu, ale i o projektanta, který bere v úvahu estetiku stavby včetně jejího začlenění do okolí.

Vedle individuálních řešení jsou oblíbené i typové projekty, těch se v nabídce firem vyskytuje celá škála – úsporu pak představuje nižší cena projektu, typová řešení stojí několikrát méně než projekt „na míru“. Také zde není problém s referencemi, firmy umožňují návštěvu realizací i vzorových staveb. Představa investora je pak mnohem konkrétnější. Nevýhodou je, že pro stavební povolení a pro realizaci staveb typový projekt v unifikované formě většinou nestačí a je ho třeba dopracovat.

Kam dál?
Rodinný dům: z čeho stavět?
Pasivní domy nově i z betonu

 

 
Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist