rd-vyber-materialu-4

Rodinný dům: z čeho stavět

Rozhodnutí stavět rodinný dům a vyřešení formalit s tím spojených je jen prvním krokem na cestě k vlastnímu bydlení. Pak nastává nutnost několika základních voleb. Jednou z nich je výběr typu konstrukce stavby, a tedy druh stavebního materiálu.

Materiál, z nějž bude stavba rodinného domu zhotovena, na dlouhou rozhodne o řadě jeho funkcí a musíme proto dobře zvážit základní faktory. Lze uvažovat o rostoucích cenách energií, a tedy i o energetické náročnosti provozu domu. Je nutné vzít v potaz možnosti budoucích přestaveb nebo úprav domu i o celkové estetice a komfortu. V praktické rovině hrají roli fyzikální parametry materiálu, které pak mají vliv na tepelný odpor vnějšího pláště, míru akumulace tepla, vlhkostní režim nebo akustický odpor konstrukce. Je přitom, jasné, že stavbu nejvíce ovlivní stěny. Jejich konstrukce bude totiž mít vliv nejen na cenu hrubé stavby, ale ovlivní i ostatní faktory. Materiálové řešení této části konstrukce přitom může mít několik základních forem.

Základní volba z čeho stavět rodinný dům

Přestože trh nabízí různé materiály a objevují se i experimentální řešení, zpravidla u nás stavebník stojí před základní volbou: dřevostavba anebo zděná či betonová konstrukce. Většinou přitom stále volí druhou možnost, i dřevostavby se ale postupně začínají prosazovat. Jestliže volba padne na cihly či beton, nabízí se možnost výstavby z pálených cihel, pórobetonu nebo na základě betonové konstrukce. Pokud jde o dřevostavby, ty obecně skýtají možnost mnoha konstrukčních typů, u nás jde ale v převážné většině o montované dřevostavby z předem vyrobených dílů, konstrukce z hranolů nebo o stavby z masivu.

rd-vyber-materialu-1Stále kvalitní pálené bloky

K nejpoužívanějším tradičním materiálům u nás patří pálená hlína, tedy cihelné bloky a vylehčené tvárnice. V nabídce výrobců jsou  i plné cihly malých profilů, ty ale mají horší tepelné i akustické vlastnosti a hodí se spíše jen jako doplněk jiných konstrukcí.

Tvárnice jsou univerzální a často jsou součástí ucelených a certifikovaných stavebních systémů. Zvláště vylehčené duté bloky dosahují velmi dobrých tepelně izolačních vlastností a hodí se i pro nízkoenergetickou výstavbu. Zlepšené technologie výroby ovlivňují i technologii vlastní stavby a zbroušené bloky se již nemusí spojovat maltou, která vytváří tepelné mosty, ale spojují se lepením, to však klade vyšší nároky na technologickou kázeň. Stěny z pálených bloků navíc napomáhají k udržení kvalitního vnitřního mikroklimatu.

rd-vyber-materialu-5Lehké materiály konkurují cihle

Páleným materiálům již léta úspěšně konkurují tvárnice z lehčeného betonu – pórobetonu – dodávané rovněž v certifikovaných stavebních systémech. Staví se z nich rychle a s menšími nároky na řemeslo díky tomu, že se snadno opracovávají a formátují a také proto, že vykazují velkou variabilitu při stavbě nepravidelných konstrukcí. Oproti cihle je pórobeton více nasákavý a s tím se pojí nutnost dokonalého vyschnutí před aplikací do stěn a nutnost ochrany materiálu před vlhkostí během skladování před použitím. Pórobeton má i slabiny – např. nižší schopnost akumulovat teplo.

Vedle pórobetonu se pro konstrukci stěn hodí vápenopískové cihly vyrobené ze směsi písku, vody a vápna. Mají nízký tepelný odpor a vysokou únosnost – hodí se tedy pro konstrukce nosných zdí, u nichž je kladen důraz na dobré tepelně izolační vlastnosti.

rd-vyber-materialu-3Beton pro zajímavé kreace

Beton sice v českém stavebnictví nemá nejlepší zvuk vzhledem ke svému v minulosti nejširšímu použití při stavbě paneláků, jeho uplatnění při stavbách rodinných domů je možné a kdo se o to pokusil dosáhl zpravidla zajímavého architektonického výsledku. Forem, v jakých lze beton využít, je řada. Může jít např. o monolitický beton v domovních stěnách, jeho nevýhodou jsou ale nedostatečné izolační schopnosti, které vadí zejména pokud je tohoto materiálu využito u vnějších stěn. Má navíc velký difúzní odpor a to nepřispívá k dobrému mikroklimatu v interiérech. Betonové domy navíc neumožňují příliš snadné pozdější stavební úpravy.

S experimenty opatrně

Někteří stavebníci se v posledních letech pokoušejí experimentovat i s méně obvyklými stavebními materiály. Objevují se tak stavby z nepálené hlíny, domy kombinující dřevěnou konstrukci a slaměné balíky a další pro nás exotické postupy. Tyto experimenty jsou ale na jednu stranu velmi náročné řemeslné provedení, jednak není jasné, jaké reálné stavebně-technické vlastnosti takto použité materiály mají – často totiž není k dispozici dost zkušeností, natož atestů, jež by o jejich vlastnostech dostatečně seriózně svědčily.

Kam dál?
Dům, který poroste s vámi
Rozhodnuto: Stavíme rodinný dům
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist