garáž

Budeme stavět… Garáž

Bydlíte v rodinném domku, konečně se vám podařilo uspořit nějaké finanční prostředky a pořídili jste si nový automobil?  Pak je zde na místě několik užitečných informací, které vám pomohou při úvahách, jak svého nového člena domácnosti ochránit třeba před vlivem nepříznivého počasí.

Přemýšlíte o stavbě garáže pro svého dvoustopého miláčka?

Pro volbu umístění garáže na pozemku, pokud je ovšem z čeho vybírat, je důležité vzít v úvahu několik skutečností, které často vyžadují kompromisní řešení. Jedná se o zejména o tak praktické záležitosti, jako je možná potřeba prohrnování příjezdové cesty ke garáži od sněhu v zimních měsících nebo nezanedbatelná skutečnost vyložení a přenos velkého nákupu do domu.

Dalším ukazatelem je rovněž rozsah využití uvažované stavby garáže.  Je vhodné zvážit, zda společně s automobilem bude objekt sloužit i pro uskladnění jiných nezbytných věcí. Třeba sady druhých pneumatik, které každé jaro a podzim na voze měníme. Nakonec proč by v nové garáži nemohla být uskladněna třeba jízdní kola členů rodiny nebo sada rybářského náčiní, která neustále překáží v technické místnosti domu.

Vzhledem ke skutečnosti, že průměrná délka osobního automobilu se pohybuje kolem 5 m, měla by garáž na délku měřit alespoň 7 m.  Šířka stavby je minimálně limitována rozměrem vozidla při plném otevření dveří a prostorem pro průchod kolem vozidla. Tímto se dostáváme k požadovaným půdorysným rozměrům celé stavby, které jsou mj. rozhodujícím faktorem pro způsob povolovacího řízení příslušného stavebního úřadu.

Co o stavbě garáže stavební úřad

Ustanovení § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je uvedeno, že na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu související s bydlením. Garáž takovou stavbou nepochybně je. V § 23 téže vyhlášky je dále uvedeno, že stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek a umístěním stavby na hranici pozemku, nebo v její blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.  V takovém případě je nutné brát na zřetel případný přesah střechy, okapní žlaby apod. Toto jsou však pouze základní, velmi zjednodušené a neúplné informace.

V každém případě je lepší vyhnout se umístění stavby na hranici pozemku.

Pokud se zastavěnou plochou stavby dostaneme pod hranici 25m2, překvapivě zjistíme, že se jedná dle ustanovení § 103 stavebního zákona (zák.č.183/2006 Sb.), o stavbu, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Další potěšující skutečností je to, že za dodržení daných podmínek, ze kterých uvedu pouze odstupovou vzdálenost stavby nejméně 2 m od společných hranic pozemků, nebude tato stavba vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (§ 79 stavebního zákona).

Ovšem ani tento fakt vás nezbaví povinností souvisejících s realizací takové stavby.  Příkladem je povinnost v dostatečném předstihu před zahájením stavby informovat osoby, které mohou být stavebními pracemi přímo dotčeni (§ 152 stavebního zákona) nebo zajistit stavební dozor (§ 160 stavebního zákona).
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist