img_5171_rokytnicenj_lpa

Rekonstukce nalehko

Při celkové rekonstrukci staré chalupy v Rokytnici nad Jizerou došlo také na střechu a okapový systém. Původní eternitové šablony již pomalu dosloužily a majitel byl tak postaven před nevyhnutelnou otázku „ co se střechou?“

Volba nové krytiny byla ovlivněna několika aspekty. Váha krytiny musela být zvolena tak, aby vyhovovala únosnosti krovu a vůbec celé konstrukci staré chalupy, která již něco pamatuje. Krov byl dimenzován na lehkou eternitovou krytinu, nebyl by tedy problém provést rekonstrukci v podobě vláknocementové krytiny. Majitelé se ovšem rozhodli pro změnu na plechovou krytinu. K tomuto rozhodnutí je vedla zkušenost  s velkým výskytem mechu a lišejníku, který se ve velké míře usadil na původním eternitu z okolních stromů. Povrch krytiny Lindab Topline je naprosto hladký, nehrozí tedy usazování nečistot a tvorba mechů a lišejníků. Váha krytiny Lindab Topline je 5 kg/m2, což je oproti skládané betonové nebo pálené krytině asi 1/10 váhy. Další výhodou krytiny je velkoformátové provedení, takže se krytina pokládá v pásech,které jsou 1m široké a až 6m dlouhé. Výsledná plocha střechy je celistvá s minimálním počtem spár a nehrozí tak zafukování sněhu pod střešní krytinu. Vzhledem k oblasti, kde se chalupa nachází,i tuto přednost majitele velmi ocenili.

Pohádková roubenka s novou střechou

Po demontáži eternitové krytiny a podkladní lepenkové vrstvy, přišlo na řadu očištění prkenného záklopu, který byl následně napuštěn ochranným prostředkem proti dřevokazným houbám a škůdcům. Na připravené bednění byla položena kontaktní difúzní folie a laťování skládající se z kontralatí a latí rozměru 40 x 60mm. Díky kontralatím byla zajištěna dostatečná větrací mezera, pro odvětrání střešního pláště starého domu.

Po nalaťovaní střechy se mohlo přistoupit k samotné pokládce krytiny a montáži dalších souvisejících prvků. Nejprve přišly na řadu žlabové háky a okapový plech. Vzhledem k tomu, že obě střešní plochy mají proměnlivý spád, zhruba v 1/3 dochází k drobnému zlomu, bylo nutné tento přechod vyřešit. U taškových tabulí Lindab lze zalomení střešní plochy řešit velmi jednoduše, pokud se nejedná o odchylku vetší než 15°. Další podmínkou je, že zlom musí být proveden v místě odskoku taškové tabule, což je možné provést po každých 40cm. Pokud nelze některou z podmínek splnit, lze provést zlom pomocí přechodového plechu a krytinu napojit ze dvou dílů. V tomto případě si montážníci založili krytinu tak, aby zlom vyšel do potřebného místa. Krytina je tedy u okapu odsazena o pár centimetrů od hrany okapového plechu, což je z funkčního i estetického hlediska zcela v pořádku.

Šedá domu sluší

Další práce již pokračovaly zcela standardně a dokončení střechy proběhlo velmi rychle.
Vhodně zvolený tmavošedý odstín krytiny Lindab Topline velmi dobře koresponduje s charakterem z části roubené a z části zděné chalupy. Dobře zvolený materiál a správně provedená rekonstrukce střechy zajišťuje spolehlivou ochranu v náročných klimatických podmínkách oblasti Krkonoš.

V souladu s přírodou

Vraťme se ještě k začátku celé rekonstrukce, kdy bylo nutné vyřešit otázku,jak zacházet s eternitovými šablonami, které obsahují nebezpečný azbest? Touto otázkou se jistě zabývá nebo bude zabývat každý, kdo má na chalupě, domku či chatě starší eternitovou krytinu. V následujících řádcích se ve stručnosti pokusíme poradit jak postupovat?

Proč je azbest škodlivý?

Azbest je materiál,který má podobný osud jako freony. Pro své skvělé vlastnosti (je nehořlavý, nejedovatý a levný) se hojně rozšířil jako izolační přísada ve stavebních materiálech. Pak se ale zjistilo, že jeho mikroskopická vlákna mohou způsobovat rakovinu plic. Záludnost azbestu je v tom, že nemoc můžete dostat třeba až za deset nebo třicet let od doby, kdy jste mu byli vystaveni. Riziko je neviditelné a vzdálené v čase. Snad proto je mu v ČR věnováno tak málo pozornosti. Azbest můžete najít v nejrůznějších stavebních materiálech, od střešních krytin (tzv. eternit), přes potrubí kanalizačních stoupaček, opláštění vzduchotechnických rozvodů, až po volně stojící zástěny ke kamnům nebo jako podložky pod starými elektrickými vypínači. Z azbestu mohou být izolační nástřiky na stěnách nebo mezi zdmi a obložením budov.

Jak postupovat ?

  1. Při provádění stavebních úprav domů, je nutno se nejprve obrátit pro radu na místně příslušný stavební úřad obce s rozšířenou působností nebo Magistrátu.
  2. Po dohodě se stavebním úřadem stavba nebo stavební a udržovací práce podléhají buď „ohlášení“ nebo je  nutno zpracovat  přímo projektovou dokumentaci, která podléhá územnímu a stavebnímu řízení.
  3. Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma, která zaručí řádný technologický postup demontáže potenciálně nebezpečných stavebních materiálů a prvků a následné předání vzniklých azbestových odpadů  k bezpečnému odstranění. Je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno rozptylování prachu s obsahem azbestu do okolí. Azbestové stavební materiály musí být při demontáži a bouracích pracích přinejmenším vlhčeny. Do okolního prostředí se nesmí dostávat vzduch kontaminovaný azbestovým prachem.  Odpady musí být ihned po svém vzniku neprodyšně zabaleny a utěsněny a odvezeny do zařízení,které je určeno k jejich odstranění (likvidaci).
  4. V prostorech, kde je manipulováno s azbestovými stavebními prvky a odpady je nutno chránit sebe a členy rodiny i okolí před pobytem v prostředí,které je kontaminováno prachem s obsahem azbestu. Důležité je provést po stavebních úpravách důkladný úklid všech prostor od prachu  mokrou cestou (s použitými úklidovými pomůckami – např. hadry apod. je třeba nakládat obdobně jako s azbestovými odpady – po použití je ještě mokré neprodyšně obalit a zajistit jejich bezpečné odstranění).

Více o produktech firmy Lindab: www.lindabstrechy.cz; www.lindab.cz

Kam dál?
Kontrola střechy a střešní krytiny po zimě
Okapy v zimě  
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist