zakony1_freeimages

Kolaudace

Stavební úřad sám nezjistí,že jste stavbu na kterou Vám vydal stavební povolení dokončili. Musíte tedy,celkem logicky,sami požádat o kolaudační řízení (podat návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí). Žádost musí být písemná a musí obsahovat všechny náležitosti.  Kolaudačním řízením musí před vlastním užíváním projít všechny stavby,na které bylo vydáno stavební povolení! O kolaudační řízení může požádat nejen stavebník,ale i budoucí uživatel objektu.

Jak probíhá kolaudační řízení a kdo jsou jeho účastníci?

Stavební úřad zkoumá,zda byla stavba provedena dle územního rozhodnutí a stavebního povolení. (pokud se např. od stavebního povolení odchýlíte,nemusí to být důvod pro nezkolaudování stavby,ale provedené odchylky musíte popsat a zdůvodnit – nesmí ovšem ovlivnit okolní stavby,poškodit některého z účastníků řízení a nesmí být v rozporu s rozhodnutím státních úřadů).

Účastníky řízení jsou stavebník,uživatel stavby,vlastník stavby a vlastník pozemku. Součástí kolaudačního řízení je v tomto případě neodmyslitelné místní šetření. Stavební úřad oznámí zahájení kolaudačního řízení všem známým účastníkům a dotčeným úřadům státní správy.
V případě,že stavební úřad zjistí u stavby některé nedostatky,stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Pokud je stavba provedena zcela bez závad nebo jsou zjištěny jen drobné nedostatky,stavební úřad vydá kolaudační rozhodnutí. V případě zmíněných nedostatků (ale opravdu jen drobných) obsahuje kolaudační rozhodnutí termín jejich odstranění.

Kolaudačním rozhodnutím stavební úřad povoluje užívání stavby. Ovšem pozor! Stavbu můžete užívat pouze k účelu,ke kterému byla zkolaudována a to teprve po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí – ne dříve! V případě,že se v budoucnu rozhodnete ,že stavbu chcete užívat jiným způsobem než pro který byla zkolaudována,můžete požádat o nové řízení,tentokrát  řízení o změně užívání stavby.
Nezbývá než popřát úspěšné vydání Vašeho kolaudačního rozhodnutí a krásné,nové a lepší bydlení
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist