rekup-1_1

Větrání s rekuperací i do paneláků

Rekuperace patří už k základním pojmům abecedy šetrného bydlení. Od instalací v pasivních rodinných domech se ale dostává i do paneláků. Řeší tam kromě úspor i problémy s vlhkostí, která vzrostla po instalaci moderních oken.

Myšlenka rekuperace tepla vznikla při hledání energetických úspor a vychází se přitom z faktu, že v zimním období se běžným větráním kromě znečištěného vzduchu z domu ven dostává až polovina tepelné energie vynaložené na topení. Ve snaze udržet co nejvíce tepla ve stavbě vznikl systém nuceného větrání, kdy znečištěný (vydýchaný) teplý vzduch, ještě než je odveden ven, předává většinu své tepelné energie chladnému venkovnímu vzduchu, který je do interiérů přiváděn. Lze toho dosáhnout díky důmyslnému zařízení – rekuperační jednotce – která je začleněna do systému nuceného větrání. Rekuperační jednotka s výměníkem to dokáže, aniž by došlo ke smíchání znečištěného a čerstvého vzduchu.

Kolik tepla lze ušetřit

Míra úspory, a tedy i účinek rekuperačního zařízení je vyjádřen základním parametrem – účinností. Její výpočet je poměrně jednoduchý, pro představu: větrání okny, kdy s interiérovým vzduchem odchází i všechna tepelná energie, znamená účinnost rovnou nule. Stoprocentní (jen teoretickou) účinnost by vykazovala rekuperační jednotka, která by dokázala předat veškeré teplo studenému (příchozímu) vzduchu – ten by měl tedy stejnou teplotu, jako vzduch odváděný. V praxi ty nejlepší rekuperační výměníky dosahují účinnosti kolem 95 %.

Rekuperační systémy lze v současnosti aplikovat i v domech bytových. Slouží k tomu nástěnné (lokální) rekuperační jednotky, které je možné umístit samostatně do jednotlivých místností, kde se má začít lépe hospodařit s teplem. Uplatnění nacházejí i v panelových domech,kde po výměně starých oken za nová, dokonale těsnící, vznikl problém s kondenzací vlhkosti. V centrech měst se vyšší zátěží exhalacemi nebo v blízkosti rušných komunikací navíc rekuperační jednotky dokáží zajistit lepší hygienické poměry díky vzduchovému filtru, který venkovní vzduch zbavuje prachu nebo pylů.

rekup-2Bez problémů i v bytech

Při pořizování lokálních rekuperačních jednotek není nutné mít obavy z velkého zásahu do konstrukce při instalaci. Ani po instalaci v následném provozu rekuperační zřízení nepředstavuje v interiéru žádný neforemný předmět, který by designově rušil koncepci bytu. Na vlastním principu rekuperace se zpětným získáváním tepla se přitom nic nemění – znečištěný a teplý vnitřní vzduch je nasáván průduchem z interiéru do tepelného výměníku, tam odevzdává teplo chladnému venkovnímu vzduchu a je odváděn venkovním průduchem.

Zařízení určená k rekuperaci se v bytových domech umisťují zpravidla na stěnu nebo na strop a hlavní část zařízení je zapuštěna ve zdi. Nejvýhodnější pro chod jednotky je umístění v horní části zdi, v níž je okno (asi třicet centimetrů pod stropem), kde se hromadí vydýchaný vzduch a může být odtud efektivně odveden. Účinnost běžných lokálních rekuperačních jednotek dosahuje 75 až 80 % a jedno takové zařízení může do interiéru přivádět až sto kubíků čistého vzduchu za hodinu. Jsou vhodné zejména pro místnosti, jež jsou například nárazově zatěžovány zvýšenou vlhkostí,tedy pro koupelny, kuchyně a WC, lze je ale použít se i v běžných místnostech.

Jaká je návratnost

Cena lokálních rekuperační jednotek se pohybuje kolem pětadvacet tisíc korun a jejich energetický přínos lze rámcově spočítat ze základních parametrů zařízení a provozu v bytě. Čtyřčlenná domácnost v běžném provozu může podle odborných odhadů v běžné zimní sezóně na běžné větrání bez rekuperace spotřebovat zhruba  1 800 kWh energie za rok. S využitím rekuperace s 80% účinností lze tuto hodnotu příslušně snížit na 320 až 360 kWh za rok. Pokud tedy platíme  za 450 Kč/GJ tepla, může jít o roční úsporu kolem 2 400 Kč.

Ekonomický efekt ale tvoří jen jednu složku ve výčtu přínosů rekuperace v bytě. K těm dalším patří:

  • neustále čerstvý vzduch bez překračování koncentrace obsahu CO2
  • filtrovaný vzduch bez znečištění prachem a pyly – vhodné pro alergiky
  • vysoký komfort – teplý vzduch bez průvanu a ochlazování konstrukcí
  • bez hlukového zatížení – větrání se zavřenými okny
  • kontinuální odvod vlhkosti – ochrana proti plísním
  • bezobslužný provoz

Kam dál?
Rekuperace tepla
Efektivní a zdravé větrání
There is 1 comment

Add yours
  1. Sokol

    Také uvažuji o koupi lokální větrací jednotky do každé místnosti našeho staršího domku. Musíme hodně větrat, aby se netvořila plíseň a v zimě je to dost neekonomické. Po průzkumu trhu jsem si předběžně vybral lokální jednotky od firmy Korado https://www.korado.cz/produkty/lokalni-vetraci-jednotky.html#KORASMART. Dobré technické parametry a příznivá cena mě přesvědčily o výběru jejich produktů. Vyplatí se asi jednotky s rekuperací, jejich cena je vyšší jen o 8000,-, což by se mělo za 4 roky energetického přínosu vrátit. Do zimy je chci mít doma.


Post a new comment

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist