1193020_45389286

Úvěr ze stavebního spoření

V minulém díle jste se dozvěděli,že u „pouhého“ spoření lze zvolením „správné“ stavební spořitelny ušetřit až 5.000,- Kč a to u cílové částky pouhých 150.000,- Kč. V tomto díle se společně podíváme,jak je to s poskytováním řádných úvěrů ze stavebního spoření … ano i tady jsou rozdíly a jak sami uvidíte ještě větší než u „pouhého“ spoření. Nevýhodou tohoto porovnání je fakt,že toto porovnání nelze udělat těsně před čerpáním úvěru (na rozdíl od porovnání překlenovacích úvěrů),ale je potřeba se rozhodnout už při zakládání stavebního spoření! Ano už při zakládání stavebního spoření si totiž určujete podmínky budoucího úvěru až na 30 let dopředu!!

Rozdíly,kterým je potřeba věnovat pozornost:

 

 • výše poplatku za vyřízení řádného úvěru (i když většina stavebních spořitelen za řádný úvěr ze stavebního spoření nepožaduje žádný poplatek,není to zase tak automatické,jak by se mohlo zdát – třeba MODRÁ PYRAMIDA má poplatek 0,5% z cílové částky (dále CČ) „schovaný“ do tzv. zpracování záručních listin a např. HYPO chce po svých klientech za vyřízení řádného úvěru 2% z CČ)

   

 • výše poplatku za vedení úvěrového účtu (z hlediska úvěru je toto porovnání opravdu minimální,ale rozdíly tu jsou … u všech spořitelen je poplatek za vedení úvěrového účtu stejný jako za vedení spořícího účtu. Doba trvání řádného úvěru je cca 7-12 let – v závislosti na stavební spořitelně,tarifní variantě,výši splátek … rozdíl v poplatcích za vedení účtu může být až cca 1.300,- Kč)

   

 • výše úroků úvěru (asi nejpodstatnější jsou úroky úvěru,ty se pohybují od 3 – 5% p.a. Opět záleží nejen na zvolené stavební spořitelně,ale i na tarifní variantě a s tím související výší splátek)

   

 • době splácení úvěru (doba splácení záleží především na stavební spořitelně a tarifní variantě,ale tak trochu i na Vás samotných … v úvěrové smlouvě máte sice uvedenou měsíční splátku,ale pokud to Vaše finanční situace dovolí,můžete splácet např. dvojnásobek a zkrátíte si tím dobu splácení úvěru cca na polovinu)

   

 • doba vyřízení úvěru (stavební spořitelny Vám úvěr vyřídí do týdne,jiné třeba do dvou měsíců – informujte se proto předem u svého poradce! Některé spořitelny nabízí expresní vyřízení,i zde jsou ale značné rozdíly. Zatímco Wüstenrot nabízí expresní vyřízení do 2 dnů ZDARMA,Raiffeisen požaduje za tuto službu 2% z CČ a ostatní tuto službu vůbec nenabízí)

   

 • ručení (rovněž požadavky na zajištění se značně různ,í většinou je požadováno životní pojištění a nad hranici čisté úvěrové angažovanosti klienta 200.000,- i zajištění 1 či 2 ručiteli,případně nemovitostí)

   

 • posouzení bonity (obecně se dá říct,že stavební spořitelny nepožadují prokazování příjmů,pokud splátka úvěru není vyšší než výše úložky na předešlé spoření)

 

Výše popsané body jsou pouze výčtem několika nejvýznamnějších rozdílů,na které při porovnávání nabídek můžete narazit,ale pravděpodobně jsou to rozdíly nejdůležitější,které by jste při posuzování jednotlivých nabídek neměli opomenout.

Nejprve si musíte uvědomit,že porovnávat lze pouze porovnatelné! Nelze porovnávat jednotlivé nabídky,aniž by jste měli nastoleny stejné výchozí parametry!

A jak vlastně porovnat jednotlivé nabídky?

 

 • Úvěr ze stavebního spoření je poskytnut nejdříve po dvou letech spoření,spíše ale až po 6ti letech (při doporučených úložkách vzhledem k cílové částce)!

   

 • na základě doporučení,vlastního uvážení,reklamy,atd. by jste měli oslovit min. 3 stavební spořitelny a porovnat jejich nabídky.

   

 • nestačí chtít po poradci stavební spořitelny pouze připravit nabídku na financování,musíte nastavit i další parametry,aby jste si nabídky mohli sami porovnat.

   

 • nejdůležitější bude výše cílové částky,nebo alespoň výše měsíční úložky (už nyní by jste měli zhruba vědět kolik budete na financování bydlení v budoucnu potřebovat – pokud ještě nyní nejste rozhodnuti doporučuji CČ zvolit raději nižší než vyšší – budoucí navýšení spolu s úvěrem nebude problém,pokud ovšem hned na začátku nastavíte CČ vyšší mohli by jste toho v budoucnu litovat! Nejen,že může být obtížné splnit podmínky pro přidělení,ale hned na začátku zaplatíte zbytečně vysoký uzavírací poplatek a případné budoucí snížení je rovněž zpoplatněno).

   

 • informujte se jak vysoká by byla splátka řádného úvěru u Vámi zvolené CČ (může se lišit od spoření,zpravidla bývá vyšší)

   

 • pokud budete rozhodnuti pro CČ i měsíční úložku nechte si namodelovat jak bude vypadat fáze spoření i fáze úvěru. Zároveň si zvlášť nechte vypsat veškeré poplatky,které s uzavřením stavebního spoření a vyřízením úvěru budou souviset. Až budete mít vytištěné modely od jednotlivých spořitelen,tak je porovnejte a pokud si budete myslet,že nějaké informace jsou neúplné,nebojte se poradce na tuto skutečnost zeptat …. (někteří poradci mohou záměrně některé skutečnosti zamlčet …)

 

Model by měl obsahovat výši Vašich plateb,výši připsaných úroků a státní podpory,výši zaplacených úroků včetně všech poplatků. Datum uzavření smlouvy,datum přidělení CČ a konec splátek úvěru. Pokud budete mít u všech stavebních spořitelen stejnou CČ i měsíční úložku – bude pro vás pravděpodobně rozhodující datum poslední splátky. Potom si můžete porovnat výši poplatků a máte pravděpodobně nejobjektivnější srovnání z hlediska skutečně zaplacených plateb. (posuzování připsaných a zaplacených úroků může být v některých případech trochu zavádějící ….)

– potom můžete zhodnotit další výše popsané rozdíly a sami se rozhodnout …

Asi se budete divit,ale rozdíly už při minimální CČ 150.000,- Kč mohou být v řádech 10ti tisíců! Tento rozdíl se dá eliminovat zvolením vhodné tarifní varianty a přiměřenou výší splátky,ale i přesto zjistíte,že rozdíl je zhruba v rozmezí 10 – 30 tisíc Kč a v případě že volba tarifní varianty nebude správná může to být mnohem víc!

Ilustrační foto: sxc.hu
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist