bes

Umíte se sekačkou zacházet bezpečně? Nyní je pravý čas si to ověřit.

Sekačku jsme si na sezónu připravili, terén k sekání už taky máme. Teď už se jen chopit stroje a vyrazit na souboj s přerostlým trávníkem.  Znáte ale pravidla bezpečnosti práce se sekačkou? Schválně – doplňujete do ní benzín ještě v garáži? Necháváte děti obdivovat sekačku v akci? Pak byste si možná měli zopakovat zásady bezpečnosti práce, které minimalizují riziko poranění.

Než začneme sekat

Je to možná nuda, ale před použitím sekačky, zvláště v případě, že sekáte s novým a neznámým strojem, by si každý měl přečíst a prostudovat pokyny výrobce v manuálu. Jeho ovládání, údržba i porozumění bezpečnostním ukazatelům mají být samozřejmostí pro všechny, kteří se sekačkou budou pracovat. „Jen když budete znát celý výrobek a porozumíte tomu, jak pracuje, získáte nejlepší výkon“ říká Radovan Bureš ze společnosti Briggs&Stratton. „Před nastartováním sekačky rovněž zkontrolujte,zda fungují všechny ovládací prvky a je správná hladina oleje v motoru,“ dodává.

Vcelku logicky před samotným sečením doléváme do sekačky palivo. Málokdo tak ale činí venku, na otevřeném prostranství. Většinou benzín doplňujeme ještě v garáži, sklepě či kůlně a zde může nastat problém. Vdechování výparů z benzínu vyvolává závratě, bolesti hlavy, dráždí dýchací cesty i tkáně. Pokud vás navíc napadne si při této činnosti zapálit oblíbenou cigaretu, máte už slušnou šanci na nehodu, která vás může stát garáž i život. Netřeba zdůrazňovat, že benzín je vysoce hořlavá látka a sebemenší jiskra stačí na velký ohňostroj.

Foto: FreeImages.com

Trávník nikdy nesekejte pokud je mokrý! (1)

Ochrana

Další zásadou při sekání sekačkou je použití ochranných pomůcek. Teplé počasí sice svádí ke sporému oděvu, ale trenýrky a žabky se nemusí vyplatit. Rotující nůž sekačky od sebe může velkou rychlostí „odstřelovat“ předměty, které se náhodně dostanou do cesty, a takový malý ostrý kamínek může na vaší noze zanechat znatelné stopy. Volme tedy dlouhé kalhoty a pevnou obuv, která kryje celou nohu a neklouže. Chráníme si také obličej a ruce, ideální jsou pracovní brýle, které odrazí případné odletující kousky a pracovní rukavice, které navíc snižují vibrace v rukách. Oděv by na vás neměl plandat, aby nedošlo k jeho zachycení ve stroji.

Kontrola terénu

Ne každého napadne před sekáním zkontrolovat terén, který se chystáme posekat.Měla by to být samozřejmost. Zařízení totiž může vyhazovat drobné předměty při vysoké rychlosti, které mohou způsobit poranění osob, v lepším případě poškození majetku, jako jsou okna, skleníky či skla aut” upozorňuje Radovan Bureš. Sekačku používáme jen na plochách k tomu určených, nejezdíme s ní tedy přes štěrkové cesty, větvičky či odpadky. Kromě rizika odletu to škodí i samotnému stroji. Sekačku rovněž nepoužíváme na mokré trávě a vždy se ujistíme, že sečeme na pevném podkladu.

Děti, zvířata a sekačka

Sekačku nikdy nepůjčujeme dětem. Jejich přesvědčovací schopnosti jsou sice někdy obdivuhodné, ale ani to by vás nemělo zviklat a stroj jim svěřit. A to ani za vašeho dohledu. Pokud sekáte,ujistěte se, že děti i zvířata jsou v dostatečné vzdálenosti. Díky hluku motoru a soustředěnosti na práci si nemusíte všimnout, kdo je za vámi či vedle vás a tím se rovněž zvyšuje nebezpečí poranění.

Zásady při sekání

Se strojem pracujeme za denního světla či při velmi dobrém umělém osvětlení. Při sekání se snažme koncentrovat na práci a nenechme se rozptylovat zpěvem ptactva či poletováním motýlů.  Držadlo máme stále v rukou, kráčíme a nikdy neběháme. Při sekání ve svahu v něm nejezděte vertikálně, nýbrž horizontálně. Pokud přecházíme mimo sekaný terén, vypneme motor a sekačku převezeme (například přes zmíněný štěrk). Při práci v blízkosti silnic či při jejich přecházení dávejme pozor na dopravu. Pokud dojde k nárazu do cizího předmětu, vždy motor vypneme a počkáme, až se zcela zastaví. „Jestliže motor začne nestandardně vibrovat či projevuje podezřelé známky poruchy, motor okamžitě zastavte a zjistěte příčinu,“ doporučuje Radovan Bureš. A hlavně, NIKDY sekačku nezkoumáme, nezvedáme a nenosíme, pokud je zapnutá. To se týká i doplňování paliva, snímání sběracího koše, nastavování výšky sečení apod.

Nepřeceňujte své síly

Sekání se může zdát jako pohodová záležitost a s moderními a kvalitními stroji skutečně není příliš náročná, ale přesto bychom si neměli stanovovat přemrštěné cíle. Posekat několik hektarů kopcovitého terénu za jeden den je představa ze science fiction, a pokud chcete zůstat fit, dělejte si přestávky, doplňujte tekutiny (to se netýká alkoholických nápojů a dalších stimulantů, které mohou ovlivnit naši pozornost), máte-li potřebu si zakouřit, čiňte tak v dostatečné vzdálenosti od stroje a přesvědčte se, že nejste potřísněni od benzínu.

Sekání trávy patří k tradičním rituálům v jarním a letním období a mnohdy je pro nás téměř automatickou záležitostí. Vždy bychom ale měli dbát na zásady bezpečnosti a dodržovat je pokaždé, když se sekačkou manipulujeme. Zapamatovat si několik jednoduchých zásad je určitě lepší, než řešit poranění či poškození majetku vlivem nedostatečné pozornosti.

Kam dál?
Sekání vysoké trávy
Jak pečovat o trávník po zimě
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist