122222222222222

PURENIT® – stavíme bez tepelných mostů

S Purenitem máte k dispozici nový multifunkční konstrukční materiál, který Vás přesvědčí svými mnohostrannými a specifickými vlastnostmi. Kde dřevo a dřevěné stavební materiály naráží na své hranice použitelnosti, tam se projeví vynikající vlastnosti Purenitu.

Purenit® se dodává do všech zemí západní Evropy. Střední a východní Evropa zaznamenává v posledních letech zvýšenou poptávku po Purenitu, toto je způsobeno nejen zpřísněním norem. Větší důraz je kladen také na řešení detailů, které mnohdy rozhodují o funkčnosti celé konstrukce.

Purenit® je produkt na bázi tvrdého polyuretanu vyráběn částečně z rozemletého polyuretanového recyklátu, pocházejícího výhradně z vlastní produkce přímo ve výrobním závodě (Obermarchtal) a přidáním polyisokyanurátu a potřebných činidel. Nasledně se pomocí plošných lisů lisuje na požadovanou tloušťku a poté brousí. Dle specifických požadavků zákazníka se desky dále formátují na požadovaný rozměr. Purenit® je speciální produkt firmy Puren® chráněný patentem a ochranou známkou.

image009Rozměry Purenitu:

  • Maximální rozměr: 6000x1200x10-80 mm
  • Standardní rozměr: 2200x1200x10-60 mm
  • Objemové hmotnosti: 500, 550, 650, 700 kg/m3

Okna, balkonové a vstupní dveře

Okno je nejslabším místem z hlediska tepelně izolačních vlastností. Nepostačuje jen zateplení vnější fasády ale je nutné řešit lepší zateplení okny. Přední výrobci dřevěných oken již dříve pochopily, že vlastnosti dřeva nelze zlepšit a proto hledali materiál s obdobnými vlastnostmi jako dřevo, ale s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. Tento požadavek splnil Purenit®. Vlepením Purenitu mezi skládané okenní rámy došlo k výraznému zlepšení tepleně-izolačních vlastností.

eeemmDalším slabým místem z hlediska tepelných mostů je styk okna (balkonových dveří) s parapetem nebo podlahou. Zde je třeba okenní rám podložit velmi dobrým tepelně izolačním materiálem s vysokou pevností v tlaku. Purenit® splnil tento požadavek. Je opracovatelný jako dřevo, snadno se řeže, lepí a šroubuje.

Okna s vlepeným Purenitem mezi okenní rámy a Purenitem na parapetu (podlaze) zařazují tento výrobek k použití v nízkoenergetických a pasivních domech.

Vlastnosti PURENIT® 500M

  • Součinitel tepel.vodivosti:  λD = 0,080 W/mK
  • Objemová hmotnost: 475-540 kg/m3
  • Napětí v tlaku: δ10 = 7,5 Mpa
  • Nasákavost dlouhodobá:  Wit  0,2%
  • Faktor dif.odporu: µ  = 8

Balkonové a vstupní dveře

Tloušťka tepelné izolace včetně roznášecí vrstvy (cem.mazanina) nám udává výšku rámu dveří. Pod rámem nám vzniká mezera, kterou je třeba izolovat materiálem s dostatečnou únosností, s dobrými teplenými vlastnostmi a nenasákavostí. Tento požadavek splňuje Purenit®.  Podbetonování, podkládání cihel.bloky, vycpávání polystyrenem není dobrým řešením.

Balkonové dveře (detail) bez aplikace Purenitu s aplikací Purenitu:

ddddddIzolace zdiva ve styku se základem

Bloky Purenitu o tloušťce 80 mm, délce až 3m a šířce odpovídají tloušťce zdiva ukládáme na vodorovnou hydoizolaci spodní stavby – základu . Bloky se upravují běžným řezáním  na požadovanou délku na stavbě. Ukládají se na sraz do celoplošné cementové jemnozrnné malty. Maximální výpočtové zatížení v tlaku při 10% stlačení je pro Purenit® 500 M – 7,5 MPa, pro Purenit® 650 MD – 9,5  MPa. Obvodové zdivo se klade do lepicí hmty nebo na PUR lepidlo dle technoligických pokynů výrobců zdiva.

Ploché střechy – atika, světlíky

Systémovým řešením je purenit Atika. Prefabrikovaný obkladový dílec bez teplených mostů umožňující bezpečné kotvení oplechování a lepení hydroizolace.

V místech, kde je kotvení v úrovni hydroizolace do podkladu, vznikají teplené mosty. K přerušení (zmenšení vlivu) tepleného mostu aplikujeme pod hydroizolaci desku z Purenitu. Tato deska je samostaně kotvena do podkladu a prvky nad hydroizolací se kotví do Purenitu. Např. střešní světlíky,vzduchotechnika apod.

Veškeré montážní detaily si můžete stáhnout na našich stránkách: www.jitrans-trade.cz/ke-stazeni 

Více informací naleznete na stránkách www.puren.cz.

Kam dál?
Tepelné mosty představují riziko a ztráty
Vlhkost – nepřítel domu
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist