plocha střecha

Plochá střecha se hodí i pro pasivní dům

Ploché střechy nejslavnější období zažily v období nástupu funkcionalismu v minulém století. Ani dnes ale toto řešení není okrajovou záležitostí, sahají po něm jak architekti kvůli estetice stavby, tak investoři s cílem energetických úspor.

plocha strechaKdyž odhlédneme od architektonických a praktických možností ploché střechy – např. možnost přeměny střechy na terasu apod. – zůstane jejich nejvýraznějším kladem energetická výhodnost. Ukazuje se to zejména v trendu nízkoenergetických a pasivních staveb, které toto řešení výhodně využívají.

Pro nízkoenergetické a pasivní domy se spotřebou tepla pod 50 kWh/m2 jsou ploché střechy výhodné zejména kvůli tomu, že jejich konstrukce eliminuje tepelné úniky. Zateplení ploché střechy s mírným sklonem se provádí v jedné rovině. To významně omezuje vznik tepelných mostů. Realizace ploché střechy pro energeticky úsporné domy je cenově výhodnější než by tomu bylo např. u sedlové střechy, protože není třeba realizovat speciální střešní konstrukci – krov, a to se také projeví na nižším rozpočtu. Dřívějším problémem plochých střech byla nižší životnost, to už ale s použitím moderních materiálů neplatí. Životnost nyní dosahuje více než třiceti let a ploché střechy jsou tak plně konkurenceschopné s ostatními typy.

plocha-strecha-2Klíčový moment: skladba střechy

Běžně se dnes plochá střecha staví s klasickým pořadím vrstev (ze strany interiéru):

  • parozábrana – brání vnikání vodní páry do střešního pláště
  • tepelná izolace – zabezpečuje dostatečný tepelný odpor konstrukce
  • hlavní hydroizolační vrstva s povlakovou krytinou

Jiným typem je plochá střecha s obráceným pořadím vrstev. Ta nevyžaduje aplikaci parozábrany a je definována jako střecha s hydroizolační vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelně izolační. Výhodou je jednodušší skladba střešního pláště a jednodušší pokládka jednotlivých vrstev střešního pláště a to, že v ní nedochází ke kondenzaci vodní páry. Do energeticky úsporných domů je ale vhodnější střecha s klasickým pořadím vrstev.

Striktním pravidlem pro šetrné stavby je dostatečná vrstva tepelné izolace a to platí i pro střechu. Tloušťka tepelné izolace tedy musí být navržena tak, aby odpovídala tepelně technickým požadavkům pro daný typ domu. Další složkou, která rozhodne o kvalitě střechy je hydroizolace. V případě plochých střech jde nejčastěji o PVC fólii, přírodní polyolefinové fólie nebo modifikované asfaltové pásy. Výhodou asfaltových pásů je možnost jejich aplikace na původní krytinu.

drevostavba-1Nepodcenit odvodnění střech

Ploché střechy musí také jinak než střechy šikmé řešit i odvodnění, voda na ně za různých klimatických podmínek působí déle a jejich spolehlivé a rychlé odvodnění má proto zásadní význam pro správnou funkci a životnost. Odvodňovací systém musí odvést přebytečnou vodu ze střechy do kanalizace, akumulační nádrže nebo vsakovací jímky.

V klasickém gravitačním systému odtéká voda samospádem a potrubí je jí zaplněno jen částečně, proto se do něj dostává i vzduch. Důležitou součástí systému odvodnění plochých střech jsou vlastní vtoky, které musí zajišťovat rychlý a plynulý odtok vody z povrchu hydroizolace.

Přidaná hodnota v estetice a ekologii

Použitím ploché střechy se také elegantně odkrývá  prostor pro její využití k vícecúrovňovému bydlení s terasami a střešními zahradami. Zazeleňování těchto střech má své opodstatnění i z hlediska ekologie a mikroklimatu. Vegetační střechy podporují zdravé klima, tlumí hluk a chrání střechu i celou stavbu. Tvar a sklon ploché střechy také ocení uživatelé, kteří se rozhodli pro maximalizaci zisků ze sluneční energie a zvolí si možnost energeticky úsporné výroby teplé vody či využití obnovitelných zdrojů tepla prostřednictvím solárních kolektorů. Solární kolektory se na střeše umísťují snadno. Stejně bezproblémová je díky pohodlnému přístupu i jejich údržba.

Foto: New Work
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist