komin_upr

Komíny

komínAby kamna či krb dobře táhly musí splňovat dvě základní podmínky:

1)  musí být těsná
2)  musí být napojená do komína s optimálním průřezem a dostatečnou účinnou výškou

Teprve pak bude zaručena dobrá funkčnost kamen či krbu a také spokojenost majitele.

V souvislosti s touto problematikou je nutné zmínit podmínky a případné stavební úpravy,které jsou nutné pro správný tah a funkci kamen.

Tah kamen je vlastně jednoduše řečeno rychlost odvodu kouřových spalin do okolního prostředí přes spotřebič a komínový průduch. Dobrý tah je ovlivněn celou řadou faktorů,které je nutno brát v potaz. Dosažení nízkých hodnot,stejně tak jako jejich překračování může totiž vést k celé řadě nepříjemností.

Nízký tah kamen:

Může být způsoben:

a)  nízkou teplotou kouřových spalin – zatápějte proto suchými dřevěnými třískami,aby se komín „rychle prohřál“,zplodiny tak budou stoupat komínem ven místo toho,aby se v podobě dehtu vracely zpět do kamen.
b)  nedostatečným profilem komínového průduchu (je příliš úzký)
c)  velkým počtem lomů a zvratů na keramických tazích kamen – ty zvyšují tření při průchodu kouřových zplodin,při větším počtu ohybů nad povolenou mez nebudou kamna schválena k provozu,zde poradí zkušený kamnář.
d)  drsným vnitřním povrchem komínového průchodu
e)  regulačními prvky na topidle
f)  vnějším terénem – zastínění stromy,svahem,okolní zástavbou

Zvýšit tah kamen lze mimo jiné osazením usměrňovače tahu na hlavici komínového tělesa nebo elektrickým ventilátorem,který pomáhá odsávat kouř z komína.

Vysoký tah kamen:

Může být způsoben:

a)  profilem a účinnou výškou komínového průduchu
b)  otevřenou krajinou s převládajícími větry
c)  vysokou teplotou kouřových spalin v komíně
d)  regulačními prvky na topidle

Vysoký tah je nutné regulovat,jinak bude provoz kamen či krbu značně nehospodárný. Topidlo se také bude zbytečně přehřívat a předčasně opotřebovávat. Ovlivnit jej lze buď přímo regulací přiváděného vzduchu pod rošt a klapkou do komína nebo na tělese komína regulátorem tahu či zmenšením profilu komínového průduchu.

Pamatujte na to,že při navrhování jakéhokoliv topidla – ať klasických kachlových kamen,otevřeného krbu nebo krbu s krbovou vložkou je nutné posoudit všechna kritéria,které ovlivní budoucí dobrou funkci topidla a samozřejmě vaši spokojenost. Proto nepodnikejte nic na „vlastní pěst“ a raději navštivte alespoň na poradu zkušeného kamnáře.

Převzato a upraveno z www.cechkamnaru.cz
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist