komin-5

Komín: funkčnost i bezpečí

Přestože se některé moderní stavby obejdou bez odvodu spalin, jež produkuje topný systém – např. pasivní domy s malou spotřebou tepla a s alternativním topením – stále pro většinu staveb platí: bez komínu nelze!

Komínová řešení prošla za tisíciletí svého užívání stejně jako všechny technologie obrovským vývojem – od pouhého otvoru ve střeše až po supermoderní úsporné komínové systémy. Právě snaha šetřit draze zaplacené energie ještě více v posledních desetiletích akcelerovala vývoj tohoto tradičního zařízení, a ukazuje se, že i komín může z hlediska energií fungovat velmi hospodárně.

Kvalitu zaručí komínová vložka

Tak jako se liší typy paliva užívaného pro hlavní zdroj tepla v domě, jsou rozdílné i systémy odvodu spalin. Jiné nároky klade na komín spalování uhlí, dřeva nebo plynu. Topení biomasou nebo uhlím klade nároky na vnitřek komína hlavně kvůli vysokým teplotám, spaliny z plynového kotle mají sice mnohem nižší teplotu, obsahují ale značné množství vodní páry, která v komíně kondenzuje a může jeho konstrukci ohrozit vlhkostí. S těmito fakty musí zařízení počítat.

Rozhodující pro bezpečnost i životnost komína je materiál jeho vložky – tedy jakési vnitřní ochrany komínového zdiva. Pokud topíme pevnými palivy (uhlí, biomasa), jsou nejlepší volbou vložky z nerezavějící oceli v kombinaci s keramickým pláštěm, které mají největší trvanlivost a současně odolávají jak vyšší teplotě, tak agresivním kondenzátům, jež mohou při hoření některých typů paliva vznikat.

Osvědčeným materiálem je i keramika – šamotové tvárnice, i v tomto případě je důležité keramickou vložku tepelně izolovat. Při stavbě komínu s keramickou vložkou je zvlášť důležité řemeslné provedení, tvárnice, jejichž hmotnost je mnohem vyšší než v případě kovové vložky, musejí být samonosné a nesmějí být svázány s ostatními konstrukcemi stavby.

Foto: FreeImages.com

Podle typu paliva byste měli zvolit vhodnou komínovou vložku.

Kombinace s vyššími nároky

Častou variantou je v současnosti kotel centrálního vytápění, který kombinuje spalování plynu a pevných paliv. Z toho plyne, že i komín musí vyhovět vyšším nárokům této kombinace. Základním požadavkem je, aby dokázal bezpečně a se zárukou dlouhé životnosti odvádět spaliny o různých teplotách. Z hlediska všestrannosti jsou nejvhodnější univerzální komínové systémy, jež mají alespoň dva nebo tři průduchy. Ve vícevrstvé konstrukci každý z průduchů tvoří ohnivzdorná šamotová vložka s hladkým vnitřním povrchem, která je obalena tepelnou izolací z minerální vlny. Ta zaručuje nejlepší tah komína za použití jakéhokoli typu paliva a tedy i různých teplot a vlhkostních poměrů uvnitř jeho tělesa.

Pozor na přísun vzduchu

V současných vzduchotěsných stavbách může při provozu kotle hrozit, že topné zařízení nebude mít dostatečný přísun vzduchu pro spalování – to může znamenat ohrožení jeho funkce i bezpečnosti. Moderní plynové kotle s tím ale počítají a dokáží zajistit potřebný vzduch pro kotel prostřednictvím vícevrstvého systému, který zastává funkci větracího zařízení. Výhodou je navíc značná úspora energie (až 25 %), protože nedochází k tepelným ztrátám při nutném větrání . Při využití takto sofistikovaných konstrukcí je ale vhodné, aby komín „na klíč“ dodával jeden výrobce, který pak zaručí nejen stoprocentní kvalitu materiálu, ale i řešení konstrukčních a funkčních detailů.

Komín vyžaduje kontrolu

Provoz komína vždy představuje určité riziko, proto podléhá i různým předpisům, které není radno podcenit. Od roku 2011 platí zpřísněná pravidla pro povinnost revizí komínů a týká se domácností v rodinných a bytových domech i chat a chalup. Stanoví povinnost jednou ročně provést kontrolu. Právě v těchto dnech, kdy je konec topné sezóny za dveřmi, je pravý čas uvažovat o zajištění¨revize – na podzim bývá kvůli „zapomnětlivým“ majitelům domů objednací doba mnohem delší.

Kontrola obnáší odborné posouzení celkového stavu komínu, ale i požární bezpečnosti domu. Kontroluje se také těsnění kolem komína, zda jím neprotéká voda. Na základě kontroly certifikovaný kominík vyplní zprávu o kontrole, pouhá stvrzenka jako do r. 2011 už nestačí. Za kontrolu a vypracování revizní zprávy zaplatíme podle typu komína kolem 1500 korun.

Kam dál?
Komíny
Topení biomasou na postupu
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist