1179935_29555577

Jak se spravně pojistit?

Panaček s mincemaNáš majetek i my samotní jsme neustále v ohrožení různých vnějších vlivů. Může se stát,že z nějakého důvodu přijdeme o část svého majetku a nebo schopnost vydělávat peníze. Výší  našeho majetku a příjmů je dána naše životní úroveň.

Chceme-li dosáhnout stabilizace své životní úrovně,hovoříme o jejím zajištění. Jedním z možných řešení jak tohoto cíle dosáhnout,je pojištění. Pro většinu z nás,kteří si nemůžeme dovolit zajištění své životní úrovně zbytným majetkem,je zajištění životní úrovně pomocí pojištění naprosto stěžejní a nezbytné. V tomto případě je často i menší havárie,krádež nebo nemoc provázena katastrofickými finančními dopady. Na druhé straně v tomto případě musíme velmi pečlivě zvažovat vydání i těch nejmenších částek.

Proč se pojistit?

I když životní úroveň každého z nás může být rozdílná,vždy se snažíme,aby do budoucna zůstávala minimálně na současné úrovni,případně stoupala. Proto,aby již nikdy nemohlo dojít k jejímu poklesu,by měla být zajištěna proti všem předvídatelným ohrožením. Jestliže naši životní úroveň určuje především výše našeho majetku a příjmů,pak je ohrožena právě jejich poklesem nebo ztrátou.

Odchod do důchodu

Rozdíl mezi výší průměrného platu a průměrného starobního důchodu se neustále prohlubuje. Pokud si chceme zachovat životní úroveň,nezbývá nám,než si na zajištění stáří vytvořit dostatečnou finanční rezervu. Akumulací peněz prostřednictvím typicky spořících produktů finančního trhu je někdy možné dosáhnout daleko vyšších efektů,než se dělit o své výnosy s pojišťovnou. 

Úmrtí živitele rodiny

Finanční katastrofou pro rodinu je ztráta jejího živitele. Ten by  měl být pojištěn na dostatečně vysokou pojistnou částku. Pojistit pro tento případ ostatní členy rodiny téměř nemá význam.

Zásady pro pojištění

 

 • Pojišťujeme především živitele rodiny (Z hlediska finančních dopadů na rodinný rozpočet je účelné zabývat se důsledky případné smrti především živitele rodiny. Ztráta některého jiného člena rodiny je újmou citovou,nikoli však finanční)

   

 • Pojistná částka ve výši několikanásobku ročního příjmu (Výše pojistné částky musí být úměrná příjmům,a tedy i potřebám rodiny v případě úmrtí jejího živitele. Zde musíme uvažovat o poměrně vysoké částce  – řádově o několikanásobku ročního příjmu! – která by zajistila rodinu v případě úmrtí živitele)

   

 • Pojistnou částku navýšit o dluhy (Je-li rodina zadlužena,musíme pamatovat na zvýšení pojistné částky o aktuální zůstatek dluhu,protože i v případě smrti živitele bude muset dluh dále splácet)

   

 • Rozhodnou,zda pojistit všechny příčiny smrti nebo jen některé (Toto bude mít zásadní vliv na cenu pojistného,a vzhledem k věku a zdravotnímu stavu může být toto i problematické)

   

 • Kapitálové nebo rizikové pojištění (kapitálové životní pojištění je jako samostatný spořící produkt nevhodné a je mnohem dražší než rizikové,může však vhodně sloužit jako doplňkové dlouhodobé spoření)

 

 

Někteří poradci radí špatně

Pozor na prodejce životních pojistek

Je třeba brát s rezervou přesvědčovací argumenty pojišťoven,že kapitálové životní pojištění je nejprodávanějším druhem pojištění u nás. To může být sice pravda,ale tento stav není způsoben poptávkou,nýbrž tlakem nabídky. 

Rovněž přetrvává názor,že nejvhodnější finanční a pojišťovací produkt pro dítě je pojištění dítěte se spořením (většinou jsou nabízeny různé formy kapitálového životního pojištění do 18 – 25 let věku dítěte). POZOR!  Pojištěný musí být vždy rodič! = Dítě musí být zajištěné pro případ ztráty rodiče! Ne naopak!!

Jedním z prodejních argumentů pojišťovacích agentů bývá,že budete potřebovat životní kapitálovou pojistku k zajištění úvěru a navíc budete moci s klidným svědomím spát. Ne že by tato rada sama o sobě nebyla pravdivá,ale většinou rodina  nemá na to,aby při splácení úvěru ještě spořila a navíc touto formou. Možná,že dokonce nebudete potřebovat životní pojištění vůbec,pokud bude rodina zajištěna jiným způsobem a zdaleka ne každá banka vyžaduje životní pojištění,jak tvrdí agenti pojišťoven.

Nejdůležitější podmínky zákona pro odpočet zaplaceného pojistného ze základu daně z příjmu:

 • pojištění musí být sjednáno na pojistnou částku pro případ dožití

   

 • min. doba trvání pojištění je 5 let

   

 • min. věk pojistníka pro vyplacení peněz pojišťovnou 60 let

   

 • pojistník musí být zároveň pojištěný

   

 • min. pojistná částka u pojištění kratšího než 15 let 40.000,- Kč

   

 • min. pojistná částka u pojištění delšího než 15 let 70.000,-Kč

Ilustrační foto: sxc.hu
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist