prodej bytu

Daň z nemovitosti – 2. 2. 2015 poslední termín k podání daňového přiznání

Daňové přiznání musí podat noví vlastníci domů, bytů či pozemků. Daňové přiznání se odevzdává vždy do 31. ledna – letos se tento termín díky víkendu prodlužuje do pondělí 2. února 2015. Pokud jste vlastníky nemovitosti a od předešlého zdaňovacího období nedošlo k žádným změnám, pak daňové přiznání nepodáváte.

Co je daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze stavebních jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem.

Na koho se podání daňového přiznání vztahuje?

Podání daňového přiznání z nemovitých věcí se vztahuje na všechny nové vlastníky nemovitosti, kteří ji nabyli v roce 2014 a byli jako její vlastníci zapsáni na katastru nejpozději do 1. ledna 2015. Pokud nebyl zápis učiněn a vlastnictví bude zpětně nabyto před 1. lednem 2015, pak je nový majitel povinen daňové přiznání odevzdat do tří měsíců od zápisu na katastru.

Zároveň platí pro ty, kteří stav svého bydlení v loňském roce změnili takovým způsobem, který má vliv na výpočet daně (např. změnili výměru pozemku, vybudovali přístavek, přeměnili pozemek v zasíťovanou stavební parcelu, nabyli či prodali další nemovitost…).

Noví majitelé družstevních bytů sami daň nepřiznávají. Daň z nemovitosti v tomto případě podává celé bytové družstvo.

Lidé, kteří vlastnili nemovitost pouze několik měsíců (například zdědili byt a vzápětí ho prodali) daň také platit nemusí.

Stávající majitelé nemovitostí, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti poslednímu zdaňovacímu období, žádné daňové přiznání nepodávají.

katastralni-mapa.jpgDo kdy přiznání podat?

Přiznání se podává vždy nejpozději do 31. ledna. V letošním roce je to kvůli sobotnímu datu prodlouženo na pondělí 2. února 2015.

Stejně jako u všech daní je zde ještě 5 denní lhůta od nejzazšího termínu (tedy do 6. února 2015), do kdy je možné daň odvést bez vyměření pokuty.

Pokud byste daň nestihli ani do tohoto data podat, pak musíte počítat s tím, že vám bude stanovena sankce 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 %. Pokuty do výše 200 korun se nepředepisují.

Kde daň z nemovitých věcí přiznat?

Tato daň se odvádí tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. V tomto případě není přihlíženo k trvalému bydlišti vlastníka. Pokud tedy bydlíte v Praze a koupili jste si například chatu v Táboře, pak budete daň odvádět v Táboře.

Jak se daň vypočítává?

Kolik poplatník zaplatí, závisí na lokalitě a typu nemovitosti. Výpočet se různí podle toho, zda se jedná například o byt, rodinný domek, zahradu nebo ornou půdu. Koeficient pro výpočet je také závislý na lokalitě. Jiný je pro velkoměsto, jiný pro vesnici se stovkou obyvatel.

Do kdy musí být daň zaplacena?

Daň vyměřenou finančním úřadem vlastník zaplatí bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do 31. května 2015.

Kam dál?
Mobilní domy
Druhé bydlení – na co si dát pozor
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist