bazen

Bazén před sezónou si žádá své

Provoz zahradního bazénu nepřináší jen komfort koupání v soukromí, ale vyžaduje i péči. Pokud jsme jej na podzim správně ošetřili, čeká nás nyní příprava na letní sezónu.

K odzimování bazénu je třeba přistupovat odpovědně nejen kvůli hygienickému a příjemnému koupání v nastávajícím teplém období, ale také proto, abychom zajistili optimální provoz z hlediska celého zařízení a jeho životnosti. Můžeme se tak vyvarovat rizika nákladných oprav. Do základní péče o bazén před sezónou přitom nepatří pouze péče o bazénovou vodu, i když ta je tím nejdůležitějším krokem. U moderních bazénů a jejich příslušenství jde o řadu kroků, které na sebe vzájemně navazují a neměli bychom je podceňovat.

Volit vhodný čas

Pro správné odzimování domácího koupaliště je důležitá již sama doba, kdy k tomuto kroku přistoupíme. Odborníci doporučují dobu, kdy denní teploty dosahují 10 až 15 °C a v noci přitom neklesají pod nulu. Pokud bychom toto období promeškali a s prací začali při teplotě bazénové vody nad 15 °C, budeme riskovat poškození bazénu.

Jestliže jsme k zazimování použili krycí plachtu, začneme s její demontáží a očistou. Dalším krokem, který usnadní kvalitní odzimování, je úklid okolí bazénu, teprve potom se můžeme pustit do přípravy vlastního bazénu. Nejprve je třeba věnovat pozornost stěnám nad hladinou vody, znečištění odstraníme tekutými přípravky (např. Azuro Clear), které nanášíme na znečištěná místa a necháme je působit po dobu deseti až patnácti minut. Stěny pak otřeme hadrem nebo houbou. V případě silného znečištění je zapotřebí postup opakovat. Pak se zaměříme na vodu – z hladiny a ze dna bazénu nečistoty odstraníme pomocí síťky nebo bazénovým vysavačem.

Zprovoznění cirkulace

Očista stěn a dna bazénu ale není tím nejnáročnějším úkolem pro odzimování bazénu. Komfortní bazénový systém má zpravidla cirkulační a filtrační zařízení, a těm je po zimě nutné věnovat velkou pozornost. Pokud hodláme ušetřit za objednávku servisu specializované firmy, musíme dodržet pravidla správného postupu.

Nejdříve musíme zkompletovat zařízení filtrace s čerpadlem, dotáhnout všechny spoje a našroubovat zpět zátku v dolní části filtrační nádoby. Patřičnou pozornost je třeba věnovat i těm částem systému, které k cirkulačnímu zařízení vodu přivádějí. Také odtokové žlábky, které jsou součástí cirkulačního systému, je třeba vyčistit od mechanických nečistot. V systémech, které mají místo žlábků skimmery pro odsávání vody jejich otvory odzátkujeme, otevřeme skimmer a vložíme do něj síťku na zachycení nečistot. Teprve pak lze zapojit čerpadlo do filtračního okruhu a zavodnit je spolu se sacím potrubím.

Foto: FreeImages.comFiltrace a protiproud

Dalším důležitým krokem je zprovoznění filtračního zařízení. Především zkontrolujeme veškeré spoje, aby nedocházelo k únikům vody, filtrační nádobu je pak nutné odvzdušnit horním odvzdušňovacím ventilem, pak seřídíme časové spínání. Až po zavodnění čerpadla provedeme zkoušku, během níž se  voda dopustí tak, aby v bazénu byla na úrovni středu přítokové příruby skimmeru. Po dobu čtyřiadvaceti hodin pak necháme zapnutou filtraci, jestliže se filtr zanáší, je třeba jej průběžně čistit. Údržba filtrace je důležitá i z úsporných důvodů, a to nejen kvůli případným ztrátám vody, správné nastavení ušetří prostředky za bazénovou chemii.

Pokud v bazénu využíváme komfortu protiproudu, je v první fázi třeba vyšroubovat zátky, které během zimy chránily otvory trysek zařízení, ty jsou většinou umístěny naproti otvorům skimmeru. Místo nich pak našroubujeme trysky, a to tak, že trysku na mělčině nastavíme směrem k hladině, trysku v hloubce nasměrujeme dolů pod úhlem 45°. Teprve potom můžeme zařízení protiproudu zkompletovat.

Voda potřebuje i chemii

Před plnohodnotným uvedením do provozu bazén vyžaduje i chemické ošetření vody. Nejprve věnujeme pozornost kyselosti vody – její pH pro koupání by mělo mít hodnotu mezi pH 7,0 a 7,4. V případě pH nad 7,8 se snižuje účinnost aplikovaného chloru a vznikají sedimenty, pH pod 7,0 zase působí podráždění očí a korozi kovů. K měření pH slouží testery, úpravu zajistí přípravky, v jejichž názvu je obsažena informace o kladném nebo záporném pH (CTX – 10,pH-; CTX – 20,pH+; Azuro pH+; Azuro pH–).

Kromě úpravy kyselosti vody v bazénu je třeba vodu ošetřit i proti  minerálům obsaženým ve vodě.  Po napuštění bazénu se proto do ní přidává látka, která je na sebe naváže – např. výrobek Mineral. Ochranu proti bakteriím pak zajistí chlorování (např. chlorový přípravek Quick).

Kam dál?
Zahradní koupání – bazén nebo jezírka?
Bazénová chemie – Jak ochránit vodu v bazénu?
There is 1 comment

Add yours
  1. Lenka

    Váš článek mi opravdu pomohl! 🙂
    Máme bazén: bazeny-sulc.cz/sortiment/bazeny/plastove-bazeny a s čištěním jsem vždy měla problém. Nikdy mě ani nenapadly některé věci, které píšete. Takže děkuji za skvělý článek! 🙂


Post a new comment

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist