1307591_44691241

Výměna starých oken za nové ušetří vaši peněženku

V současné době stoupající ceny energií nutí stavebníky a majitele obytných domů k technickým opatřením snižujícím spotřebu energie vynaloženou především na jejich vytápění. Z výsledků měření vyplývá, že prostup tepla z budovy je největší u okenních a dveřních otvorů.

Je prokázáno, že podíl tepelných ztrát a to především ve starší zástavbě činí na celkové bilanci objektu cca. 30-40 %.

Část takto ztracené tepelné energie je vyzářena prosklenou výplní, část se ztrácí prostupem skrze materiál rámu okna a největší část,především u starších výrobků, uniká netěsnostmi v konstrukci mezi křídly a rámy, mezi rámem okna a zdí.

Rozhodování o pořízení nových oken a dveří je pro každého rozhodnutím strategickým a převážná většina lidí se tak rozhoduje jedenkrát za život. Z tohoto pohledu je důležité uvědomit si všechny skutečnosti, které toto rozhodnutí ovlivňují a vybrat si správně. Pro rozhodování jsou důležitá tato kritéria:

  • ekonomické
  • estetické
  • užitné vlastnosti
  • ekologické

Důležitost jednotlivých kritérií je pro každého jiná, patrně však na předním místě stojí ekonomické aspekty. Přesto je dobře ve vztahu k ceně respektovat v maximální možné míře i ostatní kritéria výběru. Při výběru oken by si měl majitel ujasnit co od výměny oken očekává a co přesně chce z hlediska technického provedení výrobků. Pro oslovení firem vyrábějících okna je důležité, aby zadání pro cenovou nabídku bylo pro všechny shodné. Trh s okny je v naší republice poměrně široký a pro orientaci v něm je nutno znát některé technické vlastnosti výrobků a zároveň jejich klady a zápory. K dostání z hlediska použitých materiálů jsou v současné době:

  • klasická dřevěná okna
  • plastová okna
  • hliníková okna
  • dřevěná eurookna
  • okna, k jejichž konstrukci je použita kombinace předešlých materiálů
  • okna, jejichž konstrukce rámů je z netradičních materiálů

Velkou pozornost u všech typů oken bychom měli věnovat tepelně izolačním vlastnostem nových výrobků. Ty jsou ovlivněny jednak druhem materiálů použitých na rámy a jednak druhem použitého skla .

Na tomto místě se sluší seznámit čtenáře s tzv. definicí k. Matematicky vyjádřeno je k=W/(m2*K). Laicky řečeno je to koeficient prostupu tepla, který udává množství tepla ve wattech vyměněného za časovou jednotku skrze 1 m2 stavebního dílu při rozdílu teplot vnitřního a vnějšího hraničícího vzduchu 1o Kelvina.

Z tohoto vyplývá, že čím je hodnota k nižší, tím lepší tepelně technické vlastnosti výrobek vykazuje. Z praktického hlediska pro spotřebitele je toto hledisko důležité při posuzování užitných vlastností nabízených výrobků ve vztahu k nabízené ceně. Laciné výrobky s horšími tepelně izolačními vlastnostmi kromě zvýšeného úniku tepla se projevují při větším rozdílu vnějších a vnitřních teplot nadměrným orosením, způsobeným kondenzací vzdušné vlhkosti. Následkem toho se vytváří prostředí pro vznik plísní a hub, které znehodnocují stavbu a mají negativní vliv na zdraví člověka. Je nutno si uvědomit, že nové výrobky při zavřeném stavu neumožňují téměř žádnou výměnu vnějšího a vnitřního vzduchu. Proto je nutno v objektech zajistit racionální větrání ať manuální tím, že při celodenním pobytu v místnosti 1-2x krátkodobě otevřeme okno, nebo poloautomatické, či automatické. Člověk v průběhu dne vydýchá,případně vypotí do svého okolí 1-1,5 l vody, kterou je nutno z obytných prostor odvětrat.
V přiložené tabulce je orientačně znázorněn vliv zasklení na spotřebu tepla.  (pro výpočet použit příklad rodinného domku s plochou oken 16,5 m2)

Typ zasklení Výplň mezery mezi skly Součinitel prostupu tepla k Spotřeba tepla vlivem tepelné ztráty okna GJ/rok Spotřeba tepla vlivem tepelné ztráty okna relativní v % Pozn.
Jednoduché s 1 sklem 5,8 26,4 100
Dvojité – špaletové 2,7 13,7 51,9 stará zástavba
Zdvojené 2,8 14,2 53,8 panelové domy
Zdvojené vzduch 2,9 14,7 55,8
aragon 2,6 13,7 51,9
Dvojsklo izolační s PLANIBELEM vzduch 1,8 10,7 40,4 odpovídá stavebním předpisům Německa
aragon 1,5 9,1 34,6
Dvojsklo izolační s PLANIBELEM PLUS vzduch 1,6 9,6 36,5 vhodné pro budovy vytápěné ušlechtilými palivy
aragon 1,3 8,1 30,8
Dvojsklo izolační s PLANIBELEM TOP vzduch 1,4 8,6 32,7 vhodné pro budovy vytápěné elektřinou
aragon 1,1 7,6 28,8

Z uvedené tabulky jasně vyplývá, že úspora spotřeby v GJ za rok je při výměně starých dožilých zdvojených oken za okna plastová dokonce 46%.

Ekonomická návratnost výměny oken je velice těžko vyčíslitelná, protože je nutné vzít v úvahu mnoho činitelů, které mají vliv na celkové vyhodnocení. Každá stavba je originálem a proto platí na každou stavbu originální způsob hodnocení. Odborné publikace uvádí ekonomickou návratnost při výměně kvalitních plastových oken za stará dřevěná časový horizont cca 8-10 let.

Při výběru nových oken je nutno vzít v úvahu ještě řadu dalších aspektů. Jedním z dalších důležitých konstrukčních prvků je materiál použitý na rámy a křídla. Z hlediska tepelně izolačního jsou dřevěné eurolamely a kvalitní vícekomorové plastové profily používané k výrobě oken téměř rovnocenné. Na nás potom záleží jak vysoké finanční náklady chceme na pořízení výrobku vynaložit nejen při jeho koupi, ale i v průběhu jeho životnosti.

Přes poměrně krátkou dobu používání plastových oken u nás si tyto výrobky získali na svou stranu poměrně hodně příznivců, na druhé straně ale i mnoho odpůrců.

Kvalitní výrobci plastových oken jsou dnes schopni dodat výrobky na vysoké estetické úrovni, v mnoha barevných odstínech a s různými doplňky,jimiž lze napodobit architektonický ráz starších staveb.

V neposlední řadě je nutno vyzdvihnout i přínos výměny starých oken za kvalitní plastová z hlediska ekologického. Ve studiích uveřejněných v SRN je jako největší příspěvek ke zlepšení životního prostředí uváděno snížení emisí CO2 ze zdrojů pro vytápění. Kvalitní plastová okna jsou rovněž osazována do objektů, které jsou vystaveny nadměrnému hluku. Vyspělé konstrukce umožňují útlum až na úrovni 50dB. V průběhu životnosti mají plastová okna nejnižší nároky na údržbu, stačí je jenom umývat a po skončení jejich životnosti jsou komponenty plně recyklovatelné.

Zdroj: www.oknaplastova.cz
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist