1183277_30079915

Výběr a koupě pozemku

Pozemek není jen místem, na kterém bude stát náš dům, ale je to především místo, kde budeme žít! Proto je důležité věnovat jeho výběru náležitou pozornost. Volbu vhodného pozemku ovlivňuje celé množstvím faktorů, jako například – cena, lokalita, okolí, velikost pozemku, dostupnost…

Každý má jiné priority a na jejichž základě se rozhoduje při vlastní koupi.

Lokalita

Při jejím výběru musíme vycházet zejména z našich každodenních potřeb – vzdálenost od našeho zaměstnání, dostupností školky či školy, zdravotnického zařízení, sportoviště, zda je v blízkosti dostupná veřejná doprava atd.

Pokud jsme s vybranou lokalitou spokojeni, neznamená to, že tomu tak bude navždy! Můžeme být nadšeni klidem a krásným výhledem na krajinu, ale bude tomu tak i za pět či deset let? Nevyroste na sousedním pozemku vysoká bytovka,nebo dokonce průmyslová zóna? Takovýmto nepříjemnostem můžeme předejít pokud se seznámíme s územním plánem města nebo obce. Ten obsahuje plánované využití dané lokality v budoucnu. Územní plán i další potřebné údaje najdeme na příslušném stavebním úřadě, kde si ho můžeme prostudovat a poradit se s odborníky. Ne každý pozemek je vhodný pro stavbu domu – problémy mohou nastat s napojením na inženýrské sítě, pozemek se může nacházet např. v památkové zóně či v ochranném pásmu energetických rozvodů. Zde by pak mohla nastat celá řada problémů. Ještě před definitivním rozhodnutí o koupi pozemku je dobré zeptat se potencionálních sousedů, jak se jim ve vybrané lokalitě bydlí. Tak můžete zjistit i takové informace, které vám prodávající „zapomněl“ říct.

Kde najít vhodný pozemek?

Pozemky můžeme získat od fyzických osob, realitních kanceláří, developerů, měst či obcí. Lze sledovat inzeráty v časopisech, novinách… nabídky jednotlivých realitních kanceláří… velmi bohatým zdrojem informací o pozemcích je také internet. Pokud se rozhodneme pro koupi od fyzické osoby, musíme si dát větší pozor na podvodníky! Zde platí pořekadlo „dvakrát měř, jednou řež“ snad dvojnásob! Koupě přes realitní kancelář
bývá zpravidla dražší, ale u renomovaných realitních kanceláří je koupě o mnoho bezpečnější. U developerských projektů je potřeba dát si pozor za jakých podmínek si developer vyhrazuje právo na výstavbu. Podmínky by měli být maximálně přehledné!

Pozemek

První pravidlo je mít jasnou představu o velikosti pozemku. Budeme chtít bazén? Tenisový kurt? Nebo plánujeme jen stavbu menšího rodinného domku? Zde platí, čím větší pozemek, tím více času a tím více peněz do něho budeme muset investovat (a to nejen při vlastní koupi). Je nutné si uvědomit, že pozemek nemůžeme zastavět celý. Dům musí být od hranice pozemku vzdálený minimálně 2 metry a 3 metry od silnice! Důležitá je také orientace stavby na světové strany. Obytné místnosti by měli být orientovány tak, aby byly co nejvíce prosvětleny. Ani zahrada umístěná na sever pravděpodobně nebude to pravé. Důležitým parametrem je vybavenost pozemku inženýrskými sítěmi, jejich absence by se měla projevit jeho nižší cenou.

Vlastní koupě pozemku

V každém případě si na katastrálním úřadě zjistíme skutečného vlastníka pozemku (i to zda je vlastníkem jediným nebo se jedná o spoluvlastnictví)! Ověříme si, zda se na pozemek nevztahuje předkupní právo nebo věcné břemeno. Z katastrální mapy zjistíme i přesný rozměr pozemku. Originál výpisu z katastru nemovitostí i s kopií katastrální mapy pořídíme za 150,- Kč na každém katastrálním úřadě. Nezbytnou součástí kupní smlouvy musí být list vlastnictví k pozemku. Po uzavření kupní smlouvy je potřebné převod vlastnictví zapsat do katastru nemovitostí. Jestliže kupujete pozemek jako součást velké parcely, je nezbytné, aby geodet vypracoval nový geometrický plán.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist