moderní družstevní byty

Družstevní byty minulostí? Jde to i moderně!

Družstevní bydlení má v Česku dlouhou tradici, mylně je ale spojováno spíše
s minulým režimem. První družstevní výstavba na našem území přitom probíhala ještě
před vznikem první republiky. Po téměř úplném zastavení družstevní výstavby po roce
1989 se v poslední době ukazuje, že moderní družstevní byty mají své místo i v 21. století. Čím to je?

Hlavními výhodami jsou nižší pořizovací cena a skutečnost, že na moderní družstevní byt
dosáhnou i lidé, kteří nemohou čerpat hypoteční úvěr na pořízení vlastního bytu. Kam
se tedy družstevní bydlení za poslední roky posunulo, a proč byste o něm měli
uvažovat?

Dostupnější cena je rozhodující

Mezi hlavními výhodami současného družstevního bydlení se nejčastěji zmiňuje jeho nižší
pořizovací cena, což nemusí být zcela přesné. Platí však, že při pořízení družstevního bytu
(družstevního podílu a s ním spojeného práva nájmu družstevního bytu) je možné využít
model družstevního financování. Tedy, že nový člen družstva uhradí jednorázově členský
vklad, který se v případě novostaveb družstevních domů pohybuje v řádu 20 % prodejní
ceny podílu. Zbytek zdrojů na pokrytí nákladů spojených s výstavbou domu pak zajistí
družstvo komerčním úvěrem. Člen družstva se pak v následujících letech formou anuitních
splátek družstvu podílí na splátce jemu příslušné částky úvěru. Kupující tedy nemusí čerpat
hypotéční úvěr, pro jehož získaní nemusí splňovat přísné podmínky.
Moderní družstevní byty pro své obyvatele představují také nižší administrativní zátěž, např. při
převodu družstevního podílu nepotřebujete znalecký posudek ani nevyplňujete formulář
pro změnu vlastnických práv v katastru nemovitostí.

družstevní byt

Moderní družstevní byty představují skvělou alternativu bydlení zejména pro mladé rodiny.

Podnájmu dejte sbohem

Vzhledem k současným, i když stále proměnlivým, cenám realit a výši hypotečních sazeb,
je potřeba znova podtrhnout dlouhodobě stabilní dostupnost družstevního bydlení. Náklady
na každý byt jsou totiž rozděleny mezi všechny členy konkrétního družstva, což na našem
trhu umožňuje snížit počáteční náklady za družstevní podíl a zvýšit dostupnost bydlení pro
více lidí. V praxi to znamená, že se zájemci vyhnou bydlení v podnájmu, ale také vysokým
nákladům na pořízení vlastní nemovitosti. Zvlášť v dnešní komplikované době tak bytová
družstva pro mnohé poskytují zlatou střední cestu za „vlastním“ bydlením.

Často se setkáváme s výtkou, že družstevní bydlení se vlastnickému nemůže rovnat,
protože družstevník vlastní „pouze“ podíl a ne svůj byt a je tedy omezený na svých právech.
Je na místě uvést skutečnosti na pravou míru. Vlastnické bydlení i družstevní mají řadu
podobností: u obou forem rozhoduje o zásadních věcech domovní schůze (u družstva
členská schůze, u vlastnických bytů je to shromáždění vlastníků), u obou forem se volí
statutární orgán (představenstvo družstva nebo výbor společenství vlastníků), který za svou
funkci odpovídá, u obou forem jsou základním dokumentem stanovy, o jejichž obsahu
rozhodují členové, družstevní podíl lze stejně jako byt ve vlastnictví převádět bez souhlasu
družstva a v případě úmrtí člena družstva je družstevní podíl předmětem dědictví.

starý panelák

Staré panelové domy, jak je známe z velkých sídlišť, jsou v moderní družstevní výstavbě dávno zapomenuty…

Na staré paneláky můžete zapomenout

Když se řekne družstevní bydlení, většina z nás si představí stará sídliště panelových domů
a spory ohledně společného užívání družstevního majetku. Takzvané paneláky si s sebou
navíc z minulosti nesou stigma nekvalitních staveb s technickými nedostatky a nízkou
životností.

Kromě už existujících bytových družstev v dnešní době vznikají nové družstevní projekty,
které nabízí energeticky úsporné domy vystavené moderními technologiemi. Projekty jsou zpravidla realizovány v klidnějších lokalitách, v moderním
stylu a pro menší počet obyvatel, mezi nimiž je domluva snazší.

Družstevní projekty v západní Evropě kombinují moderní výstavbu s komunitním životním
stylem, snížením nákladů za bydlení a zátěže pro obyvatele. To k nim přirozeně láká
především mladé rodiny, ve svém principu jsou ale otevřená všem.
Nová doba poskytuje nové možnosti. Příkladem toho může být například novostavba
viladomů ve východočeském městě Dobruška dokončená minulý rok. Stavební bytové
družstvo do tamějšího komplexu zasadilo čtyři moderní bytové domy s nadčasovým
designem i kvalitní infrastrukturou. Každý z nich disponuje 13 bytovými jednotkami různých
dispozic a díky detailům, jako jsou prosklené části domu, obložení vlnitým plechem či
exteriérové žaluzie, navazují na trendy současných novostaveb. Samozřejmostí je i prostor
pro společnou kolárnu nebo ekonomicky i ekologicky výhodné napojení teplovodu na
biomasu.

Tyto technické a stavební prvky přitom neukazují jen na kvalitu samotné stavby, ale také na
to, že družstevní byty dnes nabývají zcela nového standardu. Moderní družstva jsou dnes
atraktivní především pro mladé lidi, kteří hledají cenově dostupné, komunitně orientované a
ekologicky udržitelné způsoby bydlení v technicky nadstandardním provedení. Právě
takovýchto projektů proto přibývá a brzy by měly tvořit ještě významnější součást českého
bytového trhu. Nové projekty jako Dobruška jsou toho důkazem.
There are no comments

Add yours

Kontrola *

Webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu s užitím cookies souhlasíte.
TOPlist